VÆRD AT VIDE om...

Venstrefløjspartiet DIE LINKE er Forbundsrepublikken Tysklands socialistparti. Det blev stiftet i 2007 efter at PDS, som var DDR-enhedspartiets demokratiske efterfølger (Partei des Demokratischen Sozialismus), og det vesttyske WASG (Wahlalternative Arbeit & Soziale Gerechtigkeit, grundlagt af kritiske socialdemokrater og fagforeningsfolk i 2004) havde fusioneret. Siden har DIE LINKE været repræsenteret i det nationale parlament (Forbundsdagen) såvel som 10 delstatsparlamenter (Landtage).


DIE LINKEs idégrundlag er 1. en demokratisk socialisme, 2. en feministisk grundholdning.

Partiets mærkesager er bl.a.

• en NATO-kritisk og konsekvent fredspolitik
• en lønmodtagervenlig arbejdsmarkedspolitik
• en retfærdig sanktionsfri socialpolitik
• tilstrækkelig mindsteløn og mindstepension
• en social-økologisk økonomipolitik
• tolerance og kulturel mangfoldighed
• en liberal migrations-/integrationspolitik
• demokrati i politiske processer


DIE LINKEs partiprogram:
på engelsk (PDF)   • på tysk

Landsorganisationens website (tysk):
www.die-linke.de

 

HÉR HOS OS i Flensborg

DIE LINKEs lokalafdeling (Kreisverband) i Flensborg blev grundlagt i 2014, efter at have været en del af Slesvig-Flensborg amts partiorganisation. P.t. har afdelingen ca. 60 medlemmer. Der er mindst ét månedligt medlemsmøde (som regel 2. onsdag i md. kl. 18:30) som er åbent for både partiets medlemmer og andre interesserede. Desuden kan DIE LINKE i Flensborg byde på politiske arrangementer og aktioner – i bydelene såvel som i partiets mødelokale („LINKES BÜRO“) i Nørregade/Norderstr. 88.

Flensborg-afdelingen er en del af DIE LINKEs delstatsorganisation (Landesverband) i Slesvig-Holsten som er samlingspunktet for delstatens 16 lokalafdelinger og de ca. 1000 medlemmer.

Flensborg hører til de forholdsvis få kommuner i Slesvig-Holsten med en egen LINKE-byrådsgruppe. Ved siden af de p.t. 3 folkevalgte medlemmer, som også er repræsenteret i selve byrådet (Ratsversammlung, i alt 43 medlemmer), består gruppen af flere medlemmer som repræsenterer partiet i de 12 kommunalpolitiske udvalg.


Kontakt:

DIE LINKE Flensburg
Norderstr. 88
D-24939 Flensborg

Email: kontakt@die-linke-flensburg.de

 

Vi er „grænseløse“ samarbejdspartnere

Allerede kort efter at DIE LINKEs Flensborg-afd. blev stiftet i 2014, startede de første kontakter med Enhedslistens medlemmer i region Syddanmark. Siden blev det til en del større og mindre aktioner som DIE LINKEs og ELs medlemmer stod for – fra weekendmøder til påskemarcher, temadage, sommerfester eller fredsaktioner. – Samarbejdet, møderne, aktionerne og venskaberne er efterhånden blevet en god og hyggelig del af det grænseoverskridende fællesskab som forbinder begge partiorganisationer.


Læs mere om Enhedslisten:

• nationalt: https://enhedslisten.dk
• Syddanmark: http://syddanmark.enhedslisten.dk

 

Velkommen til DIE LINKEs hjemmeside

Her kan du læse udvalgte artikler på dansk – om DIE LINKEs politik i Flensborg, om partiets samarbejde med Enhedslisten og om Enhedslistens politik nord for grænsen.

Du er velkommen til at kontakte os: kontakt@die-linke-flensburg.de – og du må gerne skrive på dansk.

14. Mai 2019

„Enig!“ – SSW og DIE LINKE om et socialt EU og stærke mindretalsrettigheder

SSW deltager ikke i EU-valget, men mindretalspartiet har offentliggjort flere valgudsagn til vælgerne. – DIE LINKEs formand i Flensborg, Herman U. Soldan, fandt en del overensstemmelser i partiernes bud på et bedre EU og har sendt et svarbrev til SSWs formand Flemming Meyer:

Kære Flemming Meyer,

tak for dit oplæg til EU-valget i FL-Avis d. 25.04. (læs mere her) – Sådan „fra partiformand til partiformand“ tør jeg konstatere at SSWs vælgere vil finde størsteparten af dine hhv. SSWs krav igen i DIE LINKEs valggrundlag (VG) såvel som i partiets daglige politik. Den europæiske union præges jo af kulturelle (hhv. nationale) mindretal i mange grænseregioner mellem nationalstaterne. Men at EU er en politisk sammenslutning af de fleste vesteuropæiske nationalstater, er en kendsgerning, og det er staterne som udgør det reelle og forfatningsmæssige grundlag for unionen. Derfor er der ingen af os som vil røre ved nationalstaternes eller kommunernes kompetencer. Heller ikke i DIE LINKE nåede den kortvarige dille om en „Republik Europa“ at finde et flertal.

Ja, „vi to“, dvs. SSW og DIE LINKE, er enige om kravet om at „politische Entscheidungen in der EU sollen so bürgernah wie möglich getroffen werden“ (VG side 45) – vi bruger endda de samme ord. Et fornyet demokratisk EU må ikke længere foregå bag lukkede døre og fjernt fra borgerne. Vi og vores to partier er også enige om kravene om et solidarisk og klimavenligt EU.

I forhold til mindretalspolitikken understøtter DIE LINKE udtrykkeligt København-kriterierne og „Minority Safepack“s krav om en sikring af mindretallenes demokratiske rettigheder – ja, vi kræver en omfattende styrkelse af mindretallene (VG side 49/50), og DIE LINKE vil derfor nok kunne skrive under på dit krav om en mindretalskommissær i EU-kommissionen. Unionens mange mindretal er udtryk for kulturel mangfoldighed såvel som bindeleddet mellem medlemslandene som forhindrer en autoritær-nationalistisk udformning af unionen – det véd vi to sydslesvigere jo en del om!

Skal det overhovedet nævnes at vi to og vores partier også er enige i, at EU skal få et tilforladeligt socialt grundlag? – Ja, det skal nævnes! Vi kan nemlig kun forvente at folk, også de svageste, føler sig som europæere, hvis de sikres ved menneskeværdige sociale standarder, f.eks. mindsteløn og sociale ydelser (som du også nævner) – og dette styrker også demokratiet. Løndumping og lønmodtagerfjendtlige udliciteringer skal stoppes omgående. – Et menneskeværdigt EU skal ligeledes markere sig tydeligt imod racisme, nationalisme, jødehad, homofobi m.m. Også på dette punkt har vi den størst mulige overensstemmelse, og det er jeg personligt meget glad for!

Fremtidens EU kan kun være en union for alle, når den er social, solidarisk og demokratisk og når den sikrer sociale, kulturelle og seksuelle mindretal. Også dette er SSW og DIE LINKE enige om. Derfor mener jeg at mit parti fremstår som et reelt bud til alle de vælgere i Sydslesvig, som prioriterer disse værdier højt.

Venlige hilsner
Herman U. Soldan (kredsformand, DIE LINKE Flensborg)

7. Mai 2019

2 gange valg i Danmark! – 2x Wahl in Dänemark!

Folketingsvalg udskrevet til d. 5. juni – kun 10 dage efter EP-valget

Nun gibt es gleich ZWEI Wahlen hintereinander in Dänemark: Heute wurde der Termin für die dänische Parlamentswahl (Folketingsvalg) auf den 5. Juni festgesetzt. - Neben einem guten Erfolg bei der EU-Wahl wünschen wir unserer Partnerpartei ENHEDSLISTEN einen kraftvollen Wahlkampf und vor allem ein STARKES Ergebnis - Auch Dänemark braucht einen sozialen, klimafreundlichen und toleranten Wechsel!!! - HELD OG LYKKE med valget!

Så er valget endelig udskrevet! Enhedslisten går til valg på:
- - - En grøn omstilling, der er socialt retfærdig - - - Flere kollegaer til velfærdens helte - - - Bekæmpelse af uligheden - - - En udstrakt hånd til mennesker på flugt

Pernille Skipper, Enhedslistens ordfører, sagde i dag: Vi har aldrig været så klar, som vi er nu! Nu skal vi vippe Løkke af pinden og styrke kampen for både vores sygehuse, børnehaver og ældrepleje og omstille til en grønnere klode, mens vi passer ordentligt på mennesker på flugt fra krig og terror. Vi har ikke mange penge, men vi har hinanden! Kast dig ind i valgkampen, del og diskutér. Vi har brug for alle!

30. April 2019

Hvorfor er EU-valget vigtigt – for alle mennesker?

DIE LINKE Flensborg præsenterer krav til en ny EU-politik i Flensborg Avis

DIE LINKE går ind for et socialt paradigmeskift i EU. Det nuværende traktatgrundlag havde til formål at bane vejen for neoliberalisme som har medført større social ulighed, samt en militarisering af udenrigspolitikken – velvidende at ingen konflikter kan løses militært og udløser flugt og nød i kriseområderne. – Det skal der sættes en stopper for!

Hvis en europæisk union skal give mening, skal den sætte fokus på sociale standarder som er gældende i alle medlemslande. Dertil hører en tilstrækkelig mindsteløn og pensioner som ligger på min. 60 procent af lønmeridianen. Desuden må løndumping stoppes ved at indføre ligeløn for alle beskæftigede det samme sted.

Den tiltagende militarisering skal erstattes med en konsekvent fredspolitik og en handelspolitik (specielt over for vores afrikanske nabolande) som er præget af fairness og gensidig respekt – i stedet for at udnytte udviklingslandenes svage økonomi til øget profit for de europøiske koncerner og virksomheder.

Det er usmageligt at se hvordan EU forhindrer frivillige hjælpere i at redde flygtninge i Middelhavet. EU skal derimod forhindre flugt og nød ved en menneskeværdig politik. Desuden må redderne ikke længere udsættes for forfølgelse og restriktioner.

En del af EUs politik og lovgivning har direkte konsekvenser for os i kommunerne og byerne. Der må sættes nye regler for udliciteringen af offentlige opgaver. Desuden skal EU skabe passende rammer for at borgervenlig boligpolitik og at de hårrejsende høje lejepriser kan sættes i perspektiv med det virkelige behov for flere boliger med en rimelig leje. Spekulation med jord og ejendom bør stoppes på EU-plan, det gælder også skatteflugten inden for og uden for EU.

Det ene er at føle sig som europæer og at bruge fordelene på det private plan  – det langt mere afgørende er at EU stoppes i at halte bagefter på det sociale plan. (Her er DIE LINKE og EUs venstrefløjspartier det eneste konsekvente tilbud for at give et nyt ”Europa for alle” et socialt og leveværdigt perspektiv, at bekæmpe ulighed og social fattigdom – og ikke mindst at sætte en social klimapolitik og en ægte fredspolitik øverst på EUs politiske dagsorden. ikke trykt i FL-Avis) Hvis alt dette kan få en reel chance, vil interessen for en ordentlig EU-politik og ikke mindst deltagelsen i EU-valget d. 26.05. stige.

Herman U. Soldan (DIE LINKE Flensborg)

11. März 2019

DIE LINKEs nye danske kontaktgruppe: Vi bliver flere...

„DANSK KONTAKT“ ..med Enhedslisten og det danske mindretal

Næsten 10 procent af Flensborg-afdelingens medlemmer er dansktalende og/eller en del af det danske mindretal i Sydslesvig. Nu vil nogle af dem komme i gang med et uddybende samarbejde med partnerpartiet Enhedslisten nord for grænsen. Samtidig vil gruppen gøre sig mere synlig i det danske mindretal.

„Der er en del mindretalsdanskere som er åbne for en konsekvent social- og boligpolitik som kun vores parti står for, for kun at nævne to eksempler“, siger Herman U. Soldan som er formand for DIE LINKE i Flensborg og en del af den nye arbejds- og kontaktgruppe. – „Venstrefløjspolitik er bedst repræsenteret i DIE LINKE som her i Flensborg også er dansktalende. Vi inviterer til at lave en social retfærdig politik for alle mennesker – kommunalt, på forbundsplan, men også i forhold til den europæiske union.“

Kontaktgruppen arbejder selvstændigt m.h.t. mødesteder, mødetider og emnevalg. Den er åben for alle interesserede, også dem som (endnu) ikke er partimedlemmer... Gruppens møder samt aktiviteter vil med jævnt mellemrum offentliggøres HER – og til alle nysgerrige og interesserede er der mulighed for at søge kontakt på kontakt@die-linke-flensburg.de – gerne på dansk! :-)

14. Dezember 2018

Et kort, frisk og politisk møde mellem de to kontaktpartnere fra Enhedslisten Syddanmark og DIE LINKE Flensborg

Det tog kun lidt mere end en stor café lattes tid for at drøfte og skitsere en del nye samarbejdsmuligheder mellem vores partier: Vibeke (EL) og Herman (DIE LINKE) drøftede EU-politik – og skitserede nogle fælles aktioner for partiernes lokalafdelinger i grænseregionen, f.eks. et fælles planlægningsmøde, fælles valgaktioner før EU- samt folketingsvalget og evt. små arrangementer. – Desuden vil vi og vores partimedlemmer i fællesskab deltage i to konferencer i det nye år.

19. Oktober 2018

Pelle Dragsted (Enhedslisten): Råddenskaben i finanssektoren kender øjensynlig ingen grænser

Store internationale banker har aktivt og bevidst medvirket til at plyndre skatteyderne i Europa

Jeg indkalder nu erhvervsministeren og skatteministeren i samråd om hvilke konsekvenser det skal have for de pågældende banker.

Det danske bagmandspoliti bør udvide deres efterforskning i udbyttesagen til også at omfatte de ansvarlige ansatte og chefer i storbankerne. De bør ikke kunne slippe for retsforfølgelse for de penge de har stjålet fra danskerne.

Hvis bankerne dømmes, bør det have konsekvenser for deres muligheder for at operere i Danmark, og for alle former for samkvem mellem bankerne og de offentlige kasser. Blandt andet bør enhver investering fra ATP og LD i de pågældende banker øjeblikkeligt ophøre, ligesom de skal udelukkes fra ethvert offentligt udbud.

Sagen viser endnu engang, at der er brug for grundlæggende strukturreformer i banksektoren: Opdeling af de største banker, langt hårdere regulering, og styrkelse af offentlige og ikke-kommercielle bank-alternativer. Enhedslisten er på vej med forslag til omfattende reformer af finanssektoren.

30. Juni 2018

Enhedslisten tiltræder de europæiske venstrefløjspartiers nye EU-valgplatform: „Det er folkets tur nu!“

Seks europæiske partier sætter kurs mod et nyt socialt og solidarisk Europa

Allerede i april tog tre venstrefløjspartier fra Portugal (Bloco de Esquerda), Spanien (Podemos) og Frankrig (La France Insoumise) i Lissabon initiativ til en alternativ og solidarisk europapolitik, da die underskrev en fælles erklæring (med den portugisiske titel „Agora, o povo“, som frit kan oversættes med „Det er folkets tur nu“ – læs vores tyske artikel om Lissabon-erklæringen hér).

For få dage siden tiltrådte også Enhedslisten samt det svenske og det finske venstreparti dette initiativ og dannede i Bruxelles sammen med de fem andre partier den nye EU-valgplatform.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, udtalte sig allerede inden mødet om nødvendigheden for en ny europapolitik: „Vi har brug for en helt ny retning for Europa. Og vi har brug for et demokratisk, solidarisk og bæredygtigt samarbejde mellem landene. Det opnår vi kun med en stærk europæisk og EU-kritisk venstrefløjsbevægelse, som kan levere modsvar til både Merkels og Macrons nedskæringer og højrepopulisternes inhumane flygtningepolitik.“ (Læs Enhedslistens artikel om den nye EU-valgplatform hér, eksternt link)

Selvom det tyske socialistparti DIE LINKE endnu ikke har udtalt sig om den nye valgplatform, ytrer Herman U. Soldan fra DIE LINKEs Flensborg-afdeling sig positivt om den: „EU er ikke længere et ‚fredsprojekt’, som det ofte lyder fra officel side. Faktisk er det koncernes interesser som står i fokus – og ikke en allerhøjst nødvendig fælles socialpolitk til gavn for alle mennesker. Derfor er det godt og vigtigt, at den europæiske venstrefløj nu lægger ud med et konkret alternativ – det er på høje tid!“

Socialt og retfærdigt bli'r det kun med OS!

DIE LINKE stiller op til kommunalvalg med et konsekvent socialt, solidarisk og økologisk valggrundlag

En god løn for alle (og ikke flere vikar- og billigjobs under mindstelønnen) – Et kommunalt boligselskab for flere boliger og rimelige huslejepriser – Ligestilling for alle, respekt for mennesker med anden etisk eller kulturel baggrund – En attraktiv nærtrafik, gratis for alle – En åben og gennemskuelig demokratisk kommunalpolitik som sikrer borgerne medindflydelse – Bedre skoler og en social uddannelse for alle...

Alt dette står DIE LINKE for! Ikke kun før valget. Det har vi bevist med vores konsekvente politik i byrådet.

DIN STEMME FOR DIE LINKE d. 6. maj er en stemme FOR EN STÆRK SOCIAL, SOLIDARISK OG ØKOLOLOGISK POLITIK for alle i Flensborg!

27. April 2018

DIE LINKEs spidskandidat Gabi Ritter: „Vi er blevet langt mere synlige – og vi vil få flere stemmer“

Flensborg Avis mødte kandidaten og fik at vide at DIE LINKE er optimistisk, fordi partiet er mest konsekvent i kommunalpolitikkens mærkesager

Igennem flere år har DIE LINKE i byrådet med Gabi Ritter i spidsen kæmpet for at erstatte den handicap- og cyklistfjendtlige brostensbelægningen i mange gader med en „økonomisk og moderne løsning”, som hun kalder det. Dette gør DIE LINKE imod de fleste andre partier i byrådet, og det vil partiet blive ved med.

Den kollektive trafik er en anden af DIE LINKEs fokuspunkter: „På sigt skal bybusserne være gratis, men vi vil starte med social- og bydelsbiletter for at aflaste alle dem, som ikke har råd til de nu nok så dyre busbilletter”, siger Gabi Ritter. I mange år har DIE LINKE desuden kæmpet for gratis buskort til børn og unge under uddannelse – mens andre partier først er begyndt med at reklamere for det i denne valgkamp.

Vigtigst er dog DIE LINKEs efterhånden mangeårige indsats for sociale boliger. Partiet kræver et kommunalt boligselskab for at sikre flere mennesker rimelige huslejepriser. De fleste andre partier i byrådet har til dags dato afvist en konsekvent social boligpolitik. – „Flere og flere boliger mister deres sociale binding, og nu skal vi starte med at genopbygge et tilstrækkeligt antal sociale boliger“, siger Gabi Ritter – og hun tilføjer: „15 procent sociale boliger, som de andre partier går ind for“, er simpelthen ikke nok!“ – (wtfl - hus)


Læs hele artiklen om DIE LINKEs spidskandidat Gabi Ritter som PDF (på tysk)

3. April 2018

Fredsmarch i Flensborg: Nedrustning, stop for våbensalg – og en social politik!

Enhedslisten og DIE LINKE Flensborg deltog igen sammen. Talerne blev denne gang holdt af yngre medlemmer, og deres klare budkaber kritiserede regeringernes manglende fredspolitik

Det var koldt denne lørdagmorgen da 150 fredsaktivister fra venstrefløjs- og borgerlige partier, fra danske og tyske fredsgrupper og fra kirken samlede sig omkring Nørreport i Flensborg. Ruten førte demonstranterne gennem hele den indre by, afbrudt af enkelte stop for taler foran FFG, Valsemøllen, Nørretorv og ved Rådhusgade.

Fredsmarchen blev også et glædeligt gensyn af Enhedslistens og DIE LINKEs politikere, bl.a. af Vibeke Syppli Enrum (EL, medlem i det syddanske regionsråd), Gabi Ritter (DIE LINKE, byrådsgruppeformand) og folketingsmedlem Christian Juhl. Alle tre havde holdt taler ved fredsmarchen i fjor.

Ved demonstrationens afslutning i Rødegade foran mindesmærket for desertørerne markerede Enhedslisten og DIE LINKE Flensborg sig med deres taler: Partiernes unge medlemmer Victoria Velasquez (Enhedslisten) og Karim A. Sahsah (DIE LINKE) holdt igen en „duo-tale“ på dansk og tysk.

Victorias tale gav udtryk for skarp kritik af den danske regering. Hun sagde om den danske oprustning: „Hvem skal så betale? Det skal alle vi andre selvfølgelig. Et helt konkret og aktuelt eksempel på dette, er de angreb og nedskæringer, den danske regering fører mod hele lejeboligsektoren. De har lige lavet et nyt forsvarsforlig på 12,8 mia., der i stort omfang bliver finansieret ved at tage pengene fra lejerne i de almene boliger. Hvordan er politikkerne sluppet afsted med ikke at skulle debattere i medierne, at lejerne skal finansiere øget militærforbrug? Fordi de har pakket nedskæringerne ind i en tyk røg af racisme. De har udset sig syndebukke ved at skære alle i socialt udsatte boligområder over en kam. De lykkes med at spille os i befolkningen ud mod hinanden. “

DIE LINKEs kredsformand Bjarne Kalies rettede sin kritik mod den tyske forbundsregering. Det er beskæmmende, sagde han, at den tyske udenrigspolitik ikke markerer sig tydeligt imod den tyrkiske aggression i den syrisk-kurdiske region Afrin. Desuden har CDU/SPD-Regeringen tilladt en stigning af våbeneksporten på 21%. Halvdelen af det ikke-europæiske våbensalg går derudover til det tyrkiske Erdogan regime samt til andre udemokratiske regimer, så som Saudi-Arabien og de Forende arabiske Emirater. Alt dette er det modsatte af fredspolitik og dermed den tyske politiks falliterklæring, tilføjede Bjarne Kalies. – (wtfl - hus)

27. Februar 2018

Enhedslisten og DIE LINKE i grænseregionen vil fremover holde regelmæssige samarbejdsmøder

Begge partier ønsker at holde fælles møder flere gange årligt. Startskuddet lød fra et møde i Tønder hvor også DIE LINKE Flensborg var repræsenteret.

Seks regionale partigrupper havde fundet sammen omkring et bord i Medborgerhuset i Tønder, spiste frokost og drøftede livligt en del emner som for tiden beskæftiger partiorganisationerne. Enhedslistens lokalafdeling i Tønder havde inviteret – og repræsentanter fra Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Vejen var mødt op såvel som Vibeke Syppli Enrum som repræsentant for Enhedslisten Syddanmark.

Slesvig-Holsten var denne gang repræsenteret ved Herman U. Soldan fra DIE LINKE i Flensborg. Fremover vil også andre afdelinger fra grænseregionen blive inviteret.

Enhedslisten i Sønderjylland sætter p.t. emner som decentralisering på dagsordenen, især hvad angår nærtrafik ved tilkalde- eller landsbybusser og et decentralt sundhedssystem i kommunerne.

Desuden drøftede deltagerne også de forskellige holdninger til EU, efter at Herman U. Soldan havde foreslået et valgsamarbejde før EU-valget i 2019. I begge partier bliver EU diskuteret kontroversielt. Politikerne i Tønder syntes at det er vigtigt at sætte fokus på EU-kritiske holdninger såvel som på en alternativ Europa-politik.

Allerede før sommerferien vil partiernes medlemmer mødes igen, og det vil sandsynligvis være Sønderborg-afd. som inviterer til næste samarbejdsmøde. – (wtfl - hus)

29. Dezember 2017

Godt nytår! Vi siger tak for året der gik – og håber på et lige så godt 2018!

I 2017 lykkedes det for DIE LINKE i Flensborg at gøre sig godt bemærket i byens politik. Både lokalafdelingen og byrådsgruppen véd at der stadig er en del at gøre endnu... Selvfølgelig er også danskerne i Sydslesvig velkomne hos os! Vil du være med???

Det var et travlt år, for vi skulle igennem to vigtige valg. Ved delstatsvalget i maj kunne vi fordoble vores stemmetal og nåede – takket være en del af vores aktive medlemmer – 7,0 procent, et af partiets bedste resultater i Slesvig-Holsten. – Også forbundvalget i september gik forrygende godt: De 11,6 procent i Flensborg by blev et rekordresultat, også på delstatsplan. Aldrig før har vi kunnet samle så mange stemmer. Også her var en del af vores medlemmer mega aktive – ikke kun i Flensborg, men i hele valgkredsen Flensborg-Slesvig.

Også byrådsgruppen arbejdede aktivt – og det skete flere gange at vi fik en del opmærksomhed blandt vores tilhængere såvel som vores politiske konkurrenter...

Og så var der succes med samarbejdet med vores søsterparti Enhedslisten: Vi besøgte hinanden under valgkampene og var aktive i regionen og i medierne. Godt gået! Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i det kommende år!

I 2018 ser vi frem til kommunalvalget d. 6. maj. Valgprogrammet som bliver til med en del medlemmers hjælp, er snart færdigt og vil blive offentliggjort i slutningen af februar md. – Også de danske i Sydslesvig vil sikkert finde det ene eller andet guldkorn i programmet, og vi håber på mindretallets talrige understøttelse for en social og solidarisk politik i Flensborg og hele regionen. Tak på forhånd! – Hvem ka’? VI ka’...! :-)

Vi glæder os til jeres opbakning og jeres aktive understøttelse. Hvis I vil være medlem i DIE LINKE, finder I vores (tyske) online formular hér...

Vi ønsker alle jer (og os) et godt, succesrigt og positivt nyt år 2018!

15. Dezember 2017

Grænsekontrol – set med grænseoverskridende „røde“ øjne...

I anledning af finansloven 2018 skrev Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten Syddanmark) og Herman U. Soldan (DIE LINKE Flensborg) et læserbrev til flere syddanske aviser samt Flensborg Avis

Finansloven for 2018 indeholder skærpede krav om grænsekontrol – bl.a. kontrolbokse, yderligere kontrol ved ti grænseovergange og automatisk nummerpladegenkendelse. Alt dette koster ti millioner kroner – om året! Et klækkeligt beløb for at få DFs stemmer til finansloven!

Lad os sige det klart: Mere grænsekontrol løser ikke problemer med kriminalitet, narkosmugling, prostitution, terror. Ej heller med social dumping. Og den hindrer heller ikke – og heldigvis – at mennesker på flugt kan søge asyl i Danmark.

Grænsekontrollen er en ren og skær højreorienteret populistisk kampagne og dækker over konstante nedskæringer i velfærdsstaten.

Flygtninge kan ikke holdes ude ved stikprøver på udvalgte kontrolpunkter. Østeuropæiske EU-borgere kan passere grænsen for at arbejde – desværre til alt for lave lønninger. Prostitution, våbensmugling og terror kan ikke stoppes af en grænsekontrol.

Afrikanske kvinder kommer ikke til Danmark, fordi de elsker at være prostituerede. Østeuropæere kommer ikke til Danmark, fordi de elsker at begå social dumping. Terror og vold søger ikke hertil, fordi de danske regeringer har ført en klog og konfliktløsende udenrigspolitik, men netop fordi de ikke har.

Derfor er svaret på disse problemer at komme årsagerne til livs! F.eks. med ligeløn for alle EU-borgere i det land, de søger arbejde i. Det er jo arbejdsgiverne i Danmark, som udnytter huller i lovgivningen. F.eks. med en konfliktløsende politik i Mellemøsten. – F.eks. med en helt ny politik over for de afrikanske lande, der udelukker den økonomiske dominans, som EU har brugt og stadig bruger for at udplyndre Afrika og for at øge den privatøkonomiske profit i de europæiske lande.

Så vi vil ikke have grænsekontrol, når det egentlig handler om at bekæmpe kriminalitet. Eller når det egentlig handler om at løse sociale konflikter – herhjemme eller i Europa eller i Afrika.

Vi skal have en langt bedre og human politik med fokus på konfliktløsning, åbne grænser og med en social handleplan for alle danskere, europæere og afrikanere.

Grænsekontrol er symbolpolitik, som bare besværliggør hverdagen for dem, der bor i grænselandet. Grænser splitter. Og de, som står bag kravet om grænsekontrol (og nu mere grænsekontrol) viser en nedladende forargelse over de mennesker i grænselandet, som går ind for åben danskhed og åbne grænser.

Grænsekontrol løser derfor ikke problemer, og grænsekontrol er samtidig en plet på Danmarks omdømme.

Mere grænsekontrol gør pletten større.

22. November 2017

Kommunalvalg 2017: Enhedslisten når kun et „både og-resultat“

I grænseregionen mister Enhedslisten op til en tredjedel af stemmerne, mens det kan regnes for en lille succes at partiet igen vil være repræsenteret med to medlemmer i det syddanske regionsråd. Kun i det indre København står Enhedslisten stadig stærkt.

Det gik desværre ikke så godt med Enhedslistens resultater i grænseregionen. Bortset fra Haderslev og Vejen, hvor EL kunne lægge en smule til eller fik et godt førstevalgsresultat, måtte partiet aflevere op til en tredjedel af stemmerne i Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Esbjerg til S og Alternativet (Å). Det gør nok mest ondt i Sønderborg, hvor EL mistede sit eneste mandat.

I stort set hele landet skal Enhedslisten nøjes med 4-6 procent af stemmerne. Kun i det indre København stor partiet stadig stærkt: EL nåede igen førstepladsen på Nørrebro (20-30 procent) og andenpladsen i de fleste andre stemmekredse i cityområdet.

For vores syddanske venner er det nok en trøst at det igen lykkedes at få to pladser i regionsrådet. Vibeke Syppli Enrum kunne genvinde sit mandat, og Lars Mogensen er hendes nye kollega i regionsrådet. Tillykke til jer begge! :-) – (wtfl - hus)


LÆS OGSÅ:

Enhedslisten Region Syddanmark - Pressemeddelelse: „Enhedslisten vil fortsat være vagthunden og føre rød, grøn og solidarisk politik“

17. November 2017

DIE LINKE Flensborg: „Kære EL-kandidater. Vi ønsker jer alle et godt valg!“

Enhedslistens kandidater i kommunerne og i regionen arbejder hårdt for et øget demokrati og en bedre regional udvikling

Det handler om bedre nærtrafik, mere demokrati, et bedre sygehusvæsen og meget mere. Enhedslisten er det rød-grønne alternativ til en borgerlig politik som står for besparelser og manglende udvikling i den danske del af grænseregionen.

For en bedre politik i kommunerne og i regionen: Stem Enhedslisten d. 21.11.!

28. Oktober 2017

Før kommunalvalget: Enhedslistens gadeaktion i Tønder

Enhedslisten fyldte torvet og del af gågaden i Tønder i går, for at mobilisere til kommunalvalget d. 21. november. Plakater, et flag og 10 medlemmer, delvis iført Enhedslistens røde jakker, som delte valgmateriale ud, prægede byen i mere end halvanden time. Tønderafdelingens aktion blev understøttet af enkelte medlemmer fra flere syddanske lokalafdelinger samt Vibeke Syppli Enrum, som stiller op som kandidat til regionsvalget i Region Syddanmark.

Også folketingsmedlem Jakob Sølvhøj fra Herlev og Herman U. Soldan fra DIE LINKE i Flensborg var kommet til Tønder. Begge nåede både ligeledes at dele materiale ud og at drøfte bl.a. konsekvenserne efter det tyske valg og Plan B-konferencen i Lissabon, som for få dage siden markerede den europæiske venstrefløjs holdninger til et demokratisk og socialt Europa (læs H.U. Soldans tyske artikel om Lissabon-mødet hér).

Gadeaktionen blev afsluttet med en kop eftermiddagskaffe før lokalafdelingen holdt et fyraftensmøde om Enhedslistens handicappolitik, med et oplæg af Jakob Sølvhøj. – (wtfl - hus)

21. Oktober 2017

Nobelkomiteen viser vej

Christian Juhl, folketingsmedlem for Enhedslisten og medlem i Sydslesvig-udvalget, opfordrer den danske regering til at tage komiteens beslutning alvorligt, bryde med Natos politik og gå ind for en fredsbevarende politik

Det er en god beslutning, som Nobelkomiteen har taget. En organisation som arbejder for, at atomvåben skal forbydes, har fået Nobels Fredspris. Nobel-komitéen har tidligere givet prisen til flere krigsforbrydere. I år går prisen til organisationen ICAN, der arbejder for et globalt forbud mod atomvåben.

Nu må den danske regering gå i tænkeboks. Den må indse, at det var forkert at stemme imod det atomvåbenforbud, som 122 lande stemte for i september i FN. FN-beslutningen tænder håb om at slippe for det våben, der kan udslette alt liv på kloden. Det eneste land, som har brugt atombomben, er USA - nemlig over Hiroshima og Nagasaki. USA er aldrig blevet gjort ansvarlig for det, som vel er verdens største krigsforbrydelse.

Tværtimod får USA, med opbakning fra NATO-landene, lov at spille verdens politibetjent. – USA har pålagt alle NATO-lande at stemme imod atomvåbenforbuddet i FN. USA vil ikke have et atomvåbenforbud. De videreudvikler stadig på atomvåbnene, så de bliver mere effektive og brugbare i krig. USA påberåber sig retten til at bruge atomvåben som førsteslagsvåben, en holdning som rigtig mange lande har taget afstand fra i debatter om atomvåben.

Den danske udenrigsminister har sagt, at regeringen er imod FN-forbuddet, fordi atomvåben er et vigtigt afskrækkelsesvåben for NATO og dermed for Danmark. Den danske regering siger, den er tilhænger af fred, men den sender gang på gang landet i krig, når USA beder dem om det.

Medlemskab af NATO gør os ikke tryggere. Medlemskab af NATO betyder, at vi ikke kan føre en selvstændig udenrigspolitik uden atomvåben og uden at deltage i angrebskrige. – Danmark bør være alliancefrit og basere sin udenrigspolitik på at fremme fred og nedrustning.

Vi skal arbejde aktivt for at forbyde atomvåben, ligesom vi gjorde med kemiske våben og klyngebomber. – Vi skal satse på forebyggende indsatser og bidrage til at kriser og konflikter ikke bliver til krige. – Vi skal øge udviklingsbistand, nødhjælp og det civile beredskab.

Vi skal omlægge vores militær, så vi stærkere kan indgå i FNs fredsbevarende styrker. – Vi skal uddanner mennesker til at kunne indgå i internationale ikke-militære konfliktforebyggende og konfliktskabende aktiviteter sammen med de andre nordiske lande, der i mange år har styrket denne kapacitet. – Det vil være det bedste bidrag, vi kan give til en tryggere verden.


(Christian Juhls indlæg blev trykt i bl.a. Flensborg Avis d. 21/10-2017)

11. Oktober 2017

Vibeke Syppli Enrum: Burkaforbud – Symbolpolitik når det er værst

Enhedslistens regionsråds- og bestyrelsesmedlem i Region Syddanmark skriver i et læserbrev i Fyens Stiftstidende: Man kan ikke skabe åbenhed og tolerance med grøftegravning.

Det seneste tåbelige forslag fra et flertal af Folketinget - som desværre ser ud til at blive vedtaget - er beslutningen om et burka/niqab-forbud (selv om man naturligvis kalder det noget andet). En beslutning, som udelukkende rammer en absolut minimal minoritet. Vi er nede i de meget små promiller af befolkningen her.

Hvad er det, de forestiller sig vil ske? Tror de faktisk, at disse dybt religiøse mennesker bare siger, „nå, men så hopper jeg ... da bare i en Bilka-habit i stedet“ - og ville det overhovedet være bedre? Med allerstørst sandsynlighed afskærer man disse, ofte i forvejen isolerede, kvinder fra overhovedet at komme ud i det danske samfund. Hvordan skal det nogensinde føre til integration? Til frigørelse? Symbolpolitik når det er værst.

Til resten af muslimer i Danmark sender det til gengæld et krystalklart signal: - Vi ønsker at lovgive imod jer. Integrationsfremmende? Nej. Med en vis sandsynlighed fører det tværtimod til øget brug af tørklæde og niqab - alene som protest. Hvornår har der sidst været et integrationspolitisk initiativ, som faktisk sigtede på at hjælpe og integrere?

Det eneste, som vores forgyldte på tinge opnår, med ansigterne lagt i Passende Ansvarlige Folder, er at øge skellet mellem „os“ og „dem“. Polarisering og grøftegravning, hvor de burde gå forrest med at samle og bygge bro. At DF begejstret tramper den vej kan jo ikke undre nogen. At A-socialdemokratiet, som kæmper for at være DF i stedet for DF og Venstre i stedet for Venstre, tramper med, det er trist, men vel efterhånden heller ikke nogen overraskelse. LA er som vanligt utroværdige.

For mig har danske værdier altid været frihed, tillid, åbenhed og tolerance. Men man kan ikke forbyde sig til frihed og tillid. Og man kan ikke skabe åbenhed og tolerance med grøftegravning.

7. Oktober 2017

DIE LINKE............. 26 procent!!! – Fake eller fact?

Det passer! – Efter valgarrangementer i Slesvig og Flensborg fik DIE LINKE et raket-valg hos de danske elever!

Flensborg Avis offentliggjorde resultaterne af juniorvalgene først flere dage efter forbundsvalget – men de blev en succes for DIE LINKE! I Flensborg, hvor der var blevet arrangeret et vælgermøde med 500 elever fra de danske skoler i Idrætshallen d. 20/09, blev der afholdt et juniorvalg kort efter diskussionen, og her scorede DIE LINKE med 26 procent en solid andenplads (efter De Grønne som kunne samle halvdelen af alle elevstemmer, mens CDU, SPD, FDP og AfD måtte nøjes med at fordele de resterende 24 procent cirka ligeligt imellem hinanden). – Allerede mens diskussionen endnu var i fuld gang, kunne DIE LINKEs valgkredskandidat Herman U. Soldan og De Grønnes spidskandidat Luise Amtsberg få den største tilslutning blandt de 500 elever.

Flensborg Avis’ juniorreporter fandt ud af hvorfor begge partier var så populære blandt de fleste unge, efter at have snakket med nogle af dem: De fik så stor opbakning, „fordi de føler, at de gør noget for den verden, vi lever i, når det gælder globalisering, natur og menneskerettigheder.“

Allerede d. 14/09 deltog Herman U. Soldan med en partifælle fra Flensborg (og understøttet af to medlemmer i DIE LINKEs ungdomsorganisation „Solid“ i Slesvig) i et stort valgarrangement i Slesvig. Her var det A.P. Møller-Skolens og den tyske Domschules ca. 250 elever som besøgte partiernes „valgkontorer“. Efter arrangementet stemte de danske elever i et juniorvalg med 16,7 procent for DIE LINKE – igen en andenplads efter De Grønne som fik en tredjedel af stemmerne, men foran SPD (15,6), FDP (13), CDU (8,3) og AfD (2,7). – (wtfl - hus)

1. Oktober 2017

Tænk visionært – for mindretallenes sag!

Enhedslistens Vibeke Syppli Enrum og DIE LINKEs Herman U. Soldan ønsker en synlig europæisk mindretalsrepræsentation i Flensborg

Det danske mindretal i Sydslesvig er uenig om projektet „Mindretallenes hus“: Mens Sydslesvigsk Forening (SSF) gerne vil bevare det gamle pakhus i Nørregade som repræsentationsbygning for de europæiske mindretal, siger en del danske mindretalsorganisationer så som Dansk Skoleforening, SdU og Dansk Centralbiblioteket nej til projektet, idet de mener at de selv kan huse et europæisk mindretalsarbejde.

Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten Syddanmark) og Herman U. Soldan (DIE LINKE Flensborg) blander sig nu i debatten om de europæiske mindretals repræsentation i Flensborg. Begge politikere kræver en stor og synlig løsning for de europæiske mindretal, og de synes at den dansk-tyske grænseregion, som huser tre mindretal, ville være et godt sted for projektet.

„Tænk visionært! De europæiske mindretal skal ikke være en fodnote i den europæiske virgelighed!“, siger Vibeke Syppli Enrum som er regionsrådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Syddanmark og aktiv i mindretalspolitik. „Den europæiske idé kan kun fungere ordentligt, hvis vi sætter fokus på de mange europæiske mindretal. Det skal vi have råd til, økonomisk, men vigtigst ud fra en demokratisk grundholdning“, tilføjer hun.

Begge venstrefløjspolitikere synes at Flensborg er det rigtige sted for et synligt og handlekraftigt europæisk mindretalscenter i „Mindretallenes hus“. De støtter derved SSF-formand Jon Hardon Hansens positive holdning til et europæisk mindretalsprojekt som også kan være et sted for konfliktløsning i de regioner, hvor mindretallene ikke har det nær så godt som det tyske, det frisiske og det danske mindretal i vores region.

„Det var allerede en fejl at Sydslesvig-udvalget (som administerer den danske stats tilskud til dansk kulturel virksomhed i Sydslesvig) i december 2016 lukkede kassen for den europæiske mindretalsorganisation FUEN og dermed for renoveringen af det gamle pakhus, mens den tyske side allerede var positivt stemt for at sætte bygningen i stand og etablere et europæisk mindretalscenter i Flensborg“, siger Herman U. Soldan der selv er mindretalsdansker og formand for partiet DIE LINKE i Flensborg.

„At nu også en del danske mindretalsorganisationer vender ryggen til projektet, efterlader indtrykket af at de har nok i sig selv og ikke ser det noget større europæiske perspektiv. Smid skyklapperne og giv Flensborg en chance for at være en seriøs og handlekraftig værtsby for de europæiske mindretal!“, appellerer han til både Sydslesvig-udvalget og de danske mindretalsorganisationer.

Vibeke Syppli Enrum ser projektet „Mindretallenes hus“ som et positivt skub til det kriseramte Europa: „I disse år ser vi en tiltagende nationalisme i mange europæiske lande – og den sætter ofte også de nationale mindretal under pres. Venstrefløjen går ind for et demokratisk Europa, hvor der er plads til alle mennensker, uanset om de tilhører kulturelle flertal eller mindretal. Derfor bør både den danske og den tyske regering være åbne for at støtte et europæisk fredsprojekt som Mindretallenes hus.“

Selvom mindretalspolitk i Europa er et nationalt anliggende, opfordrer begge politikere regeringerne i Berlin og København til en fælles beslutning, for at stille de nødvendige midler til rådighed – for den danske sides vedkommende gerne uden om Sydslesvig-udvalget.

(Vibeke Syppli Enrum og Herman U. Soldan er kontaktpersonerne for samarbejdet mellem venstrefløjspartierne Enhedslisten og DIE LINKE i den dansk-tyske grænseregion. Begge er kendte for deres tosprogede „duo-taler“, f.eks. til „påskemarchen“ i Flensborg.)

18. September 2017

„Venstrefløjspolitik i grænseregionen” – En diskussionsaften med Enhedslisten og DIE LINKE d. 20/09

På onsdag vil Vibeke Syppli Enrum (kandidat for Enhedslisten Syddanmark til kommunal- og regionsvalget) og Herman U. Soldan (DIE LINKEs kandidat til forbundsvalget i valgkredsen Flensborg-Slesvig) lægge op til en diskussion om ventrefløjs- hhv. rød-grønne emner i grænseregionen. – Arrangementet holdes på Dansk Centralbibliotek i Flensborg (Nørregade/Norderstr. 59) og starter kl. 19.

Hvad er de største sociale problemer på begge sider af landegrænsen? Hvilke økologiske og energipolitiske udfordringer står vi over for? Hvordan reagerer venstrefløjen på højrepopulistiske partier? Vil den planlagte Femern-tunnel have konsekvenser for vores region? Skal landegrænsen virkelig bevogtes af dansk militær? – Disse og andre politiske emner vil blive diskuteret mellem de to politikere og publikum, og det er først og fremmest publikum som kommer til sætte dagsorden for diskussionen. – (wtfl - hus)

12. September 2017

Forbundsdagskandidat Herman U. Soldan: „For mig handler det om at gøre DIE LINKE så stærkt som muligt“

I et interview med Flensborg Avis taler kandidaten åbent om at samle stemmer fra de venstreorienterede SSW-vælgere

SSW står ikke på stemmesedlen til forbundsvalg. Derfor prøver Herman U. Soldan at motivere mindretalsdanskerne til at sætte 2 kryds for DIE LINKE på valgdagen d. 24. september. I Flensborg Avis gør han rede for at også mindretallets SSW-vælgere kan støtte DIE LINKEs sociale politik: „Denne gang konkurrerer vi jo slet ikke med SSW som f.eks. ved landdags- eller kommunalvalg“, siger han. „Jeg henvender mig helt bevidst til det danske mindretal og specielt dets venstreorienterede vælgere for at få opbakning til et socialt og solidarisk politikskifte, som kun DIE LINKE går ind for.“

Herman U. Soldan, som selv er en del af mindretallet, tilføjer at nogle danske sydslesvigere er udsat for trængt økonomi på ligefod med ca. en femtedel i flertalsbefolkningen. Han kender noget til forholdene da han er lærer på en dansk skole i Flensborg.

Han har oversat DIE LINKEs valggrundlag til dansk for netop at række en hånd til de dansktalende syd for grænsen: „Når vi er på valgtur i Flensborg og de omkring liggende kommuner, møder vi jo altid dansktalende mennesker som er meget interesseret i tysk politik. Hans indsats for det danske islæt under valgkampen kan således forstås som en appetitvækker for dansksindede sydslesvigere med tysk pas“, sagde han til Flensborg Avis.


Læs hele artiklen i Flensborg Avis (23.08.2017) som pdf-fil hér

27. August 2017

DIE LINKEs valgtruck stopper på Søndertorv

Også Enhedslisten vil være repræsenteret når DIE LINKE inviterer til friluftsvælgermøde i Flensborg på torsdag d. 31/08 fra kl. 16 til 19

Det er nok et sjældent syn at Søndertorv fyldes med en moderne lastvogn. På torsdag vil dette være tilfældet når DIE LINKE holder et stort vælgermøde under åben himmel med partiets valgtruck i centrum. Efter ankomsten på torsdag d. 31.08. ved 16-tiden vil lastvognen gennemgå en kort forvandling: Sidevæggen vil blive åbnet – og færdig er scenen til et 2-3 timers arrangement.

Der vil være lidt musik og anden underholdning – og selvfølgelig politiske taler og interviews for at orientere publikum om generel ventrefløjspolitik og om DIE LINKEs valggrundlag til forbundsvalget d. 24. september. DIE LINKEs slesvig-holstenske spidskandidat Cornelia Möhring samt Flensborg-Slesvigs valgkredskandidat Herman U. Soldan vil holde hver deres valgtaler.

Men der vil også være forstærkning nordfra: Fra Danmark vil regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten i Syddanmark deltage i mødet. Hun har været i Flensborg mange gange, bl.a. til flere besøg hos de danske mindretal, men også for at deltage i de seneste års påskemarcher, hvor hun holdt taler foran Nørreport. På torsdag vil hun holde sin tale på dansk, og den vil blive oversat til tysk med korte resuméer. Også Herman U. Soldan vil henvende sig til publikum med korte bemærkninger på dansk.

Desuden vil også Hamborgs LINKE-Kandidat Fabio de Masi være til stede. Han er p.t. medlem i EU-parlamentet og har igennem flere år engageret sig for et socialt og borgernært Europa. Specielt under krisen omkring den græske økonomi kritiserede han EU-toppolitikernes asociale politik over for grækerne mange gange skarpt.

DIE LINKEs valgtruck startede turen i Mecklenburg-Vorpommern i lørdags og vil nå igennem hele forbundsrepublikken frem til d. 22. september hvor der vil holdes et stort afslutningsmøde i Berlin med mange af DIE LINKEs toppolitikere på lastvognens mobile scene.

18. August 2017

„Socialt og retfærdigt bli’r det kun med os!“: DIE LINKEs valggrundlag kan nu også læses på dansk

Forbundsvalget d. 24. sept. er langt fra afgjort endnu – og de dansktalende i Sydslesvig har nu en chance for at give venstrefløjspartiet DIE LINKE medvind og støtte en virkelig social politik, siger partiets valgkredskandidat Herman U. Soldan

DIE LINKEs valggrundlag udkommer altid på flere sprog, f.eks. engelsk, tyrkisk, russisk og polsk. Men i år er også dansk med i partiets sprogtilbud. „Det er dejligt at bruge dansk som politisk sprog til det tyske valg“, siger Herman U. Soldan som stiller op for DIE LINKE i Flensborg-Slesvig valgkreds.

„Når jeg og partifællerne er på valgtur i Flensborg by eller de omkringliggende kommuner, møder jeg jo altid dansktalende mennesker som er meget interesseret i tysk politik – og ikke mindst en politik med fokus på det sociale“, siger han. „Og så giver det jo lidt bonus når ikke kun samtalen foregår på dansk, men at vi også kan dele noget materiale ud på dansk.“ – Han har selv oversat valggrundlaget fra tysk til dansk.

Herman U. Soldan er selv en del af det danske mindretal, og han er lærer på en dansk skole i Flensborg. Specielt når mindretalspartiet SSW ikke stiller op til et valg, ser han en god mulighed for danskerne i Sydslesvig for at tage parti for en social, solidarisk og fredsbetonet politik, som DIE LINKE gør.

„Ja, selvfølgelig prøver jeg netop til forbundsvalget på at få de mere venstreorienterede SSW-tilhængere over på DIE LINKEs side“, siger han „For mig handler det om at gøre partiet så stærkt som muligt for at få bedre kort for en politik som tilgodeser de mange mennesker, som er udsat for knebne sociale forhold – og dette er også tilfældet for en del mindretalsdanskere.“

At valget endnu slet ikke er afgjort, er en del af hans og partifællernes motivation, for at føre en engageret valgkamp i store dele af valgkredsen, hvor partiet ikke kun viser sig i de store bycentre, men også i forstæderne og i kommunerne omkring Flensborg og Slesvig.


LÆS DIE LINKEs VALGGRUNDLAG PÅ DANSK (PDF-fil)

8. August 2017

Overborgmesteren erkender at der mangler boliger til rimelige priser, men nu skal der altså bygges på liv og løs!

Kære Simone Lange, det er fint med en lejeopgørelse for hele byen, men hvor bliver dog de efterspurgte lejligheder eller et lejeloft af? – spørger Flensborgs valgkredskandidat Herman U. Soldan i en pressemeddelelse

Det er fint at overborgmesteren i starten af sin valgperiode vil skaffe sig et overblik over huslejeniveauet i Flensborg. Og det er godt at hun erkender problemet med de mange manglende boliger. Men det er som bekendt heller ingen nyhed at lejepriserne er alt for høje for mange mennesker.

At gøre status over situationen på Flensborgs boligmarked kan kun være det første lille skridt. Byen kan imidlertid ikke vente meget længere på at få bygget en stor portion af de i alt 5.000 manglende boliger hvis huslejeniveaut stabiliseres med offentlige tilskud. Socialt boligbyggeri må fremover have første prioritet, og dette skulle også erkendes i byens planlægningsudvalg. Det er her hvor de politiske afgørelser træffes. Og det er netop der hvor der skal findes de rigtige løsninger for problemet – og netop ogsp for alle de mennesker som har svært ved at finde en bolig til en rimelig pris.

Men planlægningsudvalgets boligpolitik var nu noget halvhjertet i de sidste mange år. Alt for ofte har SPD, CDU, De Grønne og SSW holdt fast ved at sætte private byggefirmaer i gang med at bygge nye boliger. Dette har konsekvent været den forkerte vej. DIE LINKEs forslag om at forhøje andelen af socialt støttede boliger blev gang på gang fejet af bordet. Resultatet blev ganske vist flere boliger, men de fleste passede ikke til den store efterspørgsel efter billige boliger – og gik derved forbi mange menneskers behov.

Socialt boligbyggeri er i øvrigt slet ikke kun et nødvendigt for de allersvageste i byen. – Nej, det er netop disse boliger som unge familie, alene opdragende forældre, singles, studerende og ældre mennesker er på jagt efter. Deres budget holder desværre oftest ikke til høje lejeudgifter. – Det er altså en kendsgerning at problemet skal løses omfattende og snart. DIE LINKE ser den bedste vej i et kommunalt ejet boligselskab og har foreslået dette igennem flere år. Dette ville være en positiv investering i byens fremtid!

Kære Simone Lange. Tiderne med en halvhjertet boligpolitik og med private drømme om flere og flere lukrative byggeobjekter bør nu være forbi. Vær venlig ikke kun at gøre status over boligsituationen i Flensborg, men bidrag til at starte en ny boligpolitik i Flensborg. Det bliver nok ikke alt for nemt at gå i kamp mod planlægningsudvalgets flertal, men det ville være i mange flensborgeres interesse, som lever, arbejder, danner familier, læser – og som vil bo i gode lejligheder, som de har råd til. – DIE LINKE vil bakke dig op i en ny boligpolitik som er konsekvent social og som tilgodeser de mange menneskers behov!

21. Juni 2017

Bland jer udenom, M. Henriksen og DF!

Efter DF’eren M. Henriksens verbale angreb på SSW-politikeren Lars Harms („Lars Harms er ikke dansk“, Flensborg Avis d. 15/06) frabeder DIE LINKEs kredsformand og valgkredskandidat Herman U. Soldan sig at DF blander sig i sydslesvigernes fri bekendelse til det danske mindretal. – Læs H.U. Soldans læserbrev (Flensborg Avis d. 21/06) hér:


„At være dansk“ – det bestemmer vi selv!

Kære Lars Harms, kære SSW. – Ingen skal have lov til at bedømme, om eller i hvilket omfang du eller en anden i SSW eller også i et andet sydslesvigsk parti er »dansk«. Og dette gælder for alle os her i Sydslesvig.

Vi sydslesvigere har København-Bonn-erklæringerne med os, og vi har derfor ikke brug for Dansk Folkepartis hhv. Martin Henriksens provokerende forsøg på at stikke deres næse ned i noget, som ikke kommer dem ved.

Lars Harms var SSWs spidskandidat og er nu gruppeformand i Kiel, og han repræsenterer det danske og det frisiske mindretal med stor politisk opbakning fra de egne rækker. Desuden ser en del andre mennesker uden for mindretallet en seriøs samarbejdspartner i ham – og mere behøver vi nok ikke diskutere. Henriksens personlige angreb er ikke bare »for langt ude« (som Flemming Meyer kaldte det), – det er hinsides enhver liberal og demokratisk dansk grundholdning, og i mine øjne ligger den også (igen) hinsides ytringsfrihedens rammer.

Det er iøjnefaldende at det igen og igen er højrefløjens propagandister som vender den politiske debat til en personlig nedgørelse med upassende påstande eller ulækre injurier.

For Dansk Folkepartis vedkommende må vi jo acceptere at de har en ikke ubetydelig politisk opbakning i Danmark, men hernede er de heldigvis ikke en del af det politiske spektrum.

»Grænsen ligger fast« (heldigvis!), og på denne her side af grænsen er det de sydslesvigske partier og deres demokratisk valgte politikere som repræsenterer vælgerne og de forskellige politiske holdninger. Demokratiet og grundloven giver dem lov til at ytre kritik – ja, det er endda en af deres fornemmeste opgaver at analysere og/eller kritisere politiske forhold.

Man behøver ikke altid være enig med dem – men jeg er jo nok ikke den eneste, som helst vil være fri for DFernes rå og nedsættende rabalder­adfærd.

1. Juni 2017

Uligheden: De rigeste snyder samfundet for milliarder – også i Danmark!

Men i debatten om velfærdssystemet er højrefløjen igen og igen ude efter de svageste, arbejdsløse og flygtninge – også på dette punkt er Danmark ingen undtagelse!

Enhedslisten kommenterer: „Hvis man skal tro Lars Løkke, Kristian Thulesen Dahl og Anders Samuelsen, er den største trussel mod vores velfærd flygtninge og arbejdsløse.
Nu er det kommet frem at de 320 rigeste familier i Danmark har placeret 60 milliarder kroner i skattely og dermed snydt fællesskabet for milliarder, som skulle gå til vores skoler, børnehaver og hospitaler.
Så kære højrefløj. Nasserne sidder i skattely - ikke i flygtningelejrene eller på jobcenteret.“

1. Juni 2017

Før regionsvalget: Det vil Enhedslisten i Region Syddanmark

Der er kommunal- og regionsvalg i Danmark d. 21/11. Enhedslisten har allerede opstillet fire kandidater og skitseret de vigtigste mål for regionsvalget

De 4 regionsrådskandidater for Enhedslisten i Syddanmark: Per Holscher (Svendborg), Vibeke Syppli Enrum (Gudbjerg), Lars Mogensen (Esbjerg), Maya Ryom Nielsen (Vejen)

Sundhed og velfærd er ikke en vare
Når velfærdsopgaver overtages af private, skal de ud over at udføre opgaverne også tjene penge. Det bliver derfor dyrere for os alle. Det så vi i Region Syddanmark, da man eksperimenterede med ambulancedriften og flextrafik med store skandaler til følge. I Enhedslisten vil vi ikke understøtte privat profit på borgernes bekostning. Sundhed og velfærd skal ikke produceres på markedsvilkår.

Centralisering, nej tak!
Enhedslisten kæmpede imod strukturreformen og nedlæggelsen af amterne. Nu kan alle se hvorfor. Den øgede centralisering skaber større og større afstand mellem borgerne og det offentlige. Enhedslisten vil stadig kæmpe for, at alle skal have adgang til læge, sygehus og kollektiv transport uanset hvor de bor.

Vi vil insistere på en grøn region
Vi skal bevare muligheden for rent drikkevand og andre livsvigtige ressourcer. Vi vil en bæredygtig region, hvor klima, miljø og økologi prioriteres højt i regionens politik. Bare tænk på en af de værste forureninger i Kærgård Klitplantage. Det må ikke ske igen!

22. Mai 2017

Dansk Folkeparti „hat die Absicht“ at bygge et pigtrådshegn ved landegrænsen...

...jubler DF-politikeren i EU-parlamentet, Anders Vistisen efter et besøg i Ungarn. – DIE LINKE Flensburg: Latterligt, men på denne måde får Slesvig-Holsten måske en „anti-DF-populistisk beskyttelsesvold“.

Ifølge Politiken kender begejstringen over det ungarske grænsehegn ingen grænser i Dansk Folkeparti. Det skal være tre meter højt og udrustet med bevægelsessensorer og kameraovervågning, hvis det skulle gå efter DFs vilje, og bygges langs med hele den dansk-tyske grænse – At EU aldrig ville godkende en sådan grænse i EU og at den ville koste omkring fire milliarder kroner (det er beløbet, som Ungarn brugte, for at lukke grænsen mod Serbien), bekymrer DF’eren slet ikke. Over for Politiken udtalte han: „Prisen på de asylansøgere, vi har i Danmark, er markant højere. 4-5 milliarder alene i 2015. Så det er faktisk en ret billig foranstaltning.“

I Flensborg tog DIE LINKEs kredsformand Herman U. Soldan, som selv er mindretalsdansker, nyheden med et blink i øjet: „Jamen, lad os da se, om DF når at skaffe et flertal til sådan et hegn; nu om dage forhandler de jo med stort set hvem som helst om hvad som helst. Men der er to fordele ved idéen: Vi behøver ikke længere stå model til et Danmark til Ejderen – medmindre Sydslesvig bliver til en ‚selbstständige politische Einheit’ i personalunion med kongeriget – og det andet er, at Slesvig-Holsten ville få en ‚anti-DF-populistisk beskyttelsevold’... “ Og han tilføjede: „Helt ærligt, er der stadig nogen som er ved sine fulde fem og som ikke kan se, at DF er gennemsyret af nationalisme og racisme?“

17. Mai 2017

Homofobi og alle andre former for diskrimination hører ingen steder hjemme i et moderne samfund!

Samfundsklimaet i vore dage er for det meste præget af gensidig accept, men alligevel hører overgreb mod mennesler med en anden seksuel orientering endnu ikke helt fortiden til

Herman U. Soldan, valgkredsen Flensborg-Slesvigs kandidat til forbundsdagen og kredsformand for DIE LINKE i Flensborg, er lærer ved en dansk skole i Flensborg og måtte for kort tid siden stifte bekendtskab med et homofjendtlig læserbrevsangreb. Som politiker havde han offentliggjort en skarp kritik af Dansk Folkepartis nationalisme („Danmark til Ejderen“). Få uger senere blev han i et uforskammet og nedværdigende læserbrev rykket i nærheden af en pædofil lærer og derved udsat for et angreb på hans privatliv og hans profession som lærer. – Den 17. maj er den internationale aktionsdag mod homo- og transfobi, og i Flensborg bliver den i år markeret med en „Women’s March & Rainbow Walk“ og en mangfoldighedens fest på Søndertorv. Flensborg Avis gav Herman U. Soldan i denne anledning mulighed for at sætte det personlige overgreb imod ham i et samfundsmæssigt større perspektiv. Vi offentliggør den tysksprogede artikel her i næsten fuldt omfang:


»Ich habe mich gefragt, in welcher Zeit wir leben«

Der Lehrer Herman U. Soldan wurde durch einen Leserbrief in der Flensborg Avis Opfer von homophoben Anfeindungen.

Flensburg. Am heutigen Mittwoch ist der internationale Tag gegen Homophobie.

Wie sehr Homophobie auch im Jahr 2017 noch im Alltag vieler Menschen vertreten ist, zeigt der Fall von Herman U. Soldan. Der Lehrer einer dänischen Schule wurde Ende März Opfer von homophoben Anfeindungen in der Flensborg Avis, als ein Leser ihn in einem Leserbrief indirekt als Pädophilen bezeichnete, indem er die Lehrertätigkeit des bekennenden Homosexuellen in Verbindung mit potentiellen Übergriffen homosexueller Erwachsener auf Kinder setzte.

»Ich war natürlich geschockt und habe mich zuerst gefragt, in welcher Zeit wir leben, beziehungsweise in welcher Zeit der Verfasser des Leserbriefs lebt, um so etwas zu verfassen«, berichtet Soldan.

Für den Lehrer sei der Leserbrief nicht nur schwer verletzend gewesen, er habe auch in höchstem Maße in seine Privatsphäre eingegriffen. »Als schwuler Mensch entscheide ich selber, wie und in welcher Form ich über meine Belange spreche. Dann plötzlich so etwas in einer Zeitung mit einer 5000er Auflage zu lesen, ohne mich unmittelbar rechtfertigen zu können, war schlimm«, berichtet er.

In diesem Zusammenhang kritisiert er auch den Umgang der Flensborg Avis mit dem betroffenen Leserbrief. »Ich halte die Flensborg Avis trotzdem weiterhin für eine moderne Zeitung, aber solch ein Artikel hätte nicht abgedrückt werden dürfen. Wäre es ein jüngerer Kollege gewesen, der noch keine wirklichen Erfahrungen mit dem Coming Out und Homophobie gehabt hätte, dann hätte es wahrscheinlich weitaus schlimmer enden können. Er hätte wahrscheinlich seinen Job aufgegeben oder ähnliches«, so der Lehrer.

Nachdem die Flensborg Avis bis dato nach dänischen Vorbild Leserbriefe frei jeder Zensur abdruckte, behält sich die Redaktion seitdem als Reaktion auf den durch den Leserbrief aufgetretenen öffentlichen Diskurs vor, Beiträge zu kürzen, sollten diese ehrverletzende oder diskriminierende Passagen enthalten.

Für Soldan war der Fall ein einschneidendes Erlebnis. Persönlich hatte er seine Homosexualität nie verheimlich und war bis dato von offen homophoben Übergriffen verschont geblieben. Bereits unmittelbar nach Veröffentlichung des Leserbriefs bekam er zahlreiche Solidaritätsbekundungen von Freunden und Kollegen, Schüler und Eltern.

»Natürlich ist Homophobie ein großes Thema. Besonders bei Jugendlichen sind homophobe Beleidigungen oder Sprüche wie »Das ist voll schwul« weit verbreitet. Das kann für einige verletzend sein, aber Flensburg hat an sich ein relativ offenes Klima. Offene Anfeindungen sehe ich selten. Trotzdem hat sich die Zahl der Übergriffe gegenüber Homosexuellen in den letzen zehn Jahren vervierfacht.«, sagt Soldan.


RESUMÉ (v/ Flensborg Avis):

Denne onsdag er international dag mod homofobi. Hvordan homofobi stadig i 2017 kan opleves i dagligdagen for mange mennesker, viser tilfældet Herman U. Soldan.

Læreren ved en dansk skole i Flensborg var i slutningen af marts offer for homofobisk fjendtlighed i Flensborg Avis, da en læser i et læserbrev indirekte beskrev ham som pædofil ved at sætte den bekendende homoseksuelles undervisningsaktivitet i forbindelse med homoseksuelle voksnes potentielle misbrug af børn.

- Selvfølgelig blev jeg chokeret og spurgte mig selv for første gang om, hvilken tid det er vi lever i, eller hvilken tid forfatteren af læserbrevet lever i, siden han kan skrive sådan noget, siger Soldan.

13. Mai 2017

Tusind + 400 gange tak for stemmerne: DIE LINKE nåede at overbevise 1.400 tidligere SSW-vælgere

SSWs venstreorienterede klientel fra 2012 fortrød vistnok Albig-koalitionen og gav i 2017 deres stemmer til DIE LINKE – Det var ikke så ringe endda!

SSW tabte næsten 14.000 stemmer ved det seneste landdagsvalg, oplyste Flensborg Avis d. 12/05. – Mere end 8.000 af dem havnede i den borgerlige lejr og hos det højrepopulistiske AfD, mens godt og vel en tiendedel af stemmerne (i alt ca. 1.400) kom DIE LINKE til gode og udgjorde så ca. 6 procent af venstrefløjspartiets nye 20.000 stemmer. SSW sidder derved tilbage med et formodet vælgerklientel på knapt under 50.000 vælgere.

At en del af SSWs tidligere vælgere gav deres stemmer til DIE LINKE, kan også tolkes som utilfredshed med den gamle kystkoalitions halvhjertede social- og boligpolitik som forværrede de sociale spændinger i Slesvig-Holsten yderligere. SSW bærer altså en del af (regerings-)ansvaret for stigende fattigdom, dårlige lønninger og arbejdsforhold, en tvivlsom miljøpolitik samt op til 50.000 manglende boliger.

DIE LINKE vil også i de kommende valg (forbunds- og kommunalvalg) prioritere en gennemgribende social- og arbejdsmarkedspolitik som vil komme de dårligst lønnede til gode. Desuden er DIE LINKE det eneste demokratiske parti i forbundsdagen som ved en skattereform vil hente penge fra de rigeste (dvs. dem som tjener 2 millioner euro årligt) for at sætte omfattende sociale investeringer i gang.

SSWs tidligere venstreorienterede vælgere er altså meget velkomne hos DIE LINKE for at bakke op omkring et virkelig socialt politikskifte – i hele landet såvel som i Flensborg. – (wtfl - hus)

Kun et valgkryds ved DIE LINKE kan garantere en social politik!

„Kan SSW ikke også gøre det?“ blev vi spurgt mere end én gang. – Svaret er: Nej! For SSW har for første gang valgt at være del af en regeringskoalition. Og denne såkaldte „kystkoalition“ med SPD og De Grønne bærer ansvar for bl.a. titusindvis af manglende boliger og for en sørgelig førsteplads med dårlig betalte vikar- og deltidsjobs. Dette ansvar kan SSW ikke bare løbe fra ved nu at reklamere for en „social politik“ – som om de ikke har været en del af regeringen i de seneste 5 år!

Alle de mennesker i Slesvig-Holsten, som ønsker lige chancer for alle i et gratis børnehave- og uddannelsessystem, som ønsker et omfattende nyt socialt boligbyggeri, som ønsker bedre forhold på sygehusafdelingerne og i ældreplejen, som ønsker en bedre offentlig trafik og en social-økologisk nystart i landbrugs-, ernærings- og energipolitikken og som ønsker gode lønninger, har mange gode grunde for at stemme på DIE LINKE d. 7. maj.

Ja, der findes ledige pladser i landdagen, og de bør besættes med en del LINKE-politikere som vil sørge for en langt mere social og retfærdig politik i Slesvig-Holsten! – (wtfl - hus)

5. Mai 2017

DIE LINKEs spidskandidat Uli Schippels: Velfærd, sprogpolitik og åbne grænser

I Flensborg Avis fortæller kandidaten om sin tidligere tilknytning til SSW og Karl Otto Meyer

Det bliver spændende om venstrefløjspartiet DIE LINKE når over spærregrænsen efter valget d. 7. maj, for dette kan få indflydelse på flertalsdannelsen og mulige koalitioner.

Uli Schippels lægger ikke skjul på at DIE LINKE har en del berøringsflader med mindretalspartiet SSW. Han har tidligere selv stemt på SSW og beundrede Karl Otto Meyer for en konsekvent europæisk og antifascistisk holdning. Desuden fortæller Uli Schippels om en ikke helt gnidningsfri partibeslutning som vil gøre dansk til et obligatorisk skolefag i det nordlige Slesvig-Holsten (læs mere her), men han kalder den for „et vigtigt skridt i den rigtige retning“ for grænselandets flerkulturelle samfund og en grænseoverskridende tænkning. – (wtfl - hus)


Klik på nedenstående billedfil og læs Flensborg Avis' artikel om samtalen med Uli Schippels

Stem på „den rigtige linie“ d. 7. maj, så Slesvig-Holsten bliver rigtig socialt og retfærdigt!

Eller er der nogen som har lyst til at stige ind i et vilkårligt tog og først opdage ved endestationen, at man er havnet langt væk fra det ønskede (rejse-)mål...?

Mange mennesker ønsker sig et langt mere socialt samfund – og netop det står DIE LINKE for: Gode lønninger som gør hverdagen mere sikker og som bidrager til en god pension senere – gode og sikre arbejdspladser som ikke tvinger dig til at søge offentlige løntilskud („Hartz IV“) eller som udsætter dig for social fattigdom – en god uddannelse som er gratis for alle og som giver alle de samme chancer – et godt sundheds- og plejesystem som tilgodeser menneskenes behov og som betaler alle ansatte en god løn – langt mere socialt boligbyggeri i kommunal regi og med en social huslejeloft – og en bedre og gratis offentlig trafik.

Men den nuværende delstatsregering (SPD, De Grønne og SSW!) har sovet i timen i fem år – og der var ingen i landdagen som gav den de nødvendige indspark for en bedre og mere social politik. – Dette vil DIE LINKE ændre på efter d. 7. maj: Hvis vi ønsker at tilgodese de mange menneskers ønske om en konsequent social politik, skal partiet være så stærkt som muligt. Også uden for regeringen kan vi øge presset i den rigtige retning. Det har DIE LINKE bevist i forbundsdagen i mange år. – Lad os gøre det samme hér: Stem på DIE LINKE og vær med til at øge presset – hen imod en rigtig social politik for alle mennesker! (wtfl - hus)


„Rigtig socialt bli’r det kun med os”: 10 (virkelig!) GODE grunde til at stemme på DIE LINKE d. 7. maj

Klik på billedet for at åbne og downloade DIE LINKEs pjece på dansk

SPD, De Grønne og SSW har i de seneste 5 år ikke taget fat på de sociale udfordringer som Slesvig-Holsten står overfor: Flere og flere mennesker rammes af social fattigdom, får alt for lave lønninger og mangler penge til god uddannelse samt boliger med et rimeligt huslejeniveau.

Kun med DIE LINKE kan Slesvig-Holsten blive mere socialt og retfærdigt. – Stem DIE LINKE ind i landdagen d. 7. maj – og gi’ en hånd til de mange mennesker som har brug for bedre lønninger, gratis børnehaver, vuggestuer, betalingsfri uddannelser, bedre skoler, socialt boligbyggeri, et huslejeloft og en grøn miljø- og energipolitik. Alt dette har Slesvig-Holsten hårdt brug for – men kun med stærke LINKE er der garanti for et socialt politikskifte som kommer alle mennesker til gode!

26. Februar 2017

„Grænseoverskridende“ DF – farlig propaganda fra i forgårs!

I sin kommentar kritiserer DIE LINKEs Herman U. Soldan DF skarpt for at lange ud efter Sydslesvig og for at manipulere det danske mindretal for deres aggressive nationalisme

Herman U. Soldan er kredsformand for DIE LINKE i Flensborg og partiets direktkandidat til forbundsdagsvalget i valgkredsen 1 (Flensborg-Slesvig)

Hva’ så, kære 21 procent rigsdanskere, der stemte på Dansk Folkeparti (DF) i fjor? – Har I det godt med Espersens krav om et Danmark til Ejderen?

Hvad er konsekvensen efter Espersens aktuelle udspil? – Den kan altså kun være, at DF ikke er mere end en nationalistisk og revisionistisk bande, som her og der viser det sande ansigt: Et ulækkert „Danskerne først“ – og Danmark som et lukket „rige“ til de kulturelle ydergrænser. Det er til at få kvalme af!

Hverken et moderne Europa, Danmark eller Tyskland – og heller ikke nutidens Sydslesvig har brug for højrepopulistiske og nationalistiske ekstremister som DF’erne, der igen og igen lader masken falde og sætter både et godt naboskab og den kulturelle samt den politiske fred på spil.

Kære rigsdanskere, jeg er mindretalsdansker med tysk pas – jeg er „halv-halv“ (nogle gange mere dansk, andre gange gerne tysk), og jeg har det fint med det. Jeg har ikke brug for Espersen, Henriksen, DF & Co., og jeg gider ikke længere lægge øre til deres uappetitlige og farlige propaganda om hvad der er „rigtigt dansk“! De skaber kun ufred og splittelse, og de bilder alt for mange danskere ind at et monokulturelt Danmark er en reel option.

Vi sydslesvigere lever i en af de mange flerkulturelle regioner på vores kontinent: Her i Sydslesvig kan vi med god samvittighed være „lidt-a-hvert“ – lidt eller meget dansk, tysk, frisisk, tyrkisk, afghansk, eritreisk eller syrisk. Derfor gider vi ikke DF’s nationale udrensninger – og heller ikke AfD’s eller de andres, som ønsker at „flytte“ grænser eller mennesker uden at tage hensyn til virkeligheden. DF er ikke fremtiden. Fremtiden er tværtimod flerkulturel med dansk, tysk, engelsk, arabisk, portugisisk, tyrkisk eller russisk kultur som et frivilligt valg der kan gøre os frie, solidariske og internationale. – DF’erne er derimod fra i forgårs, de skaber konflikter i stedet for at løse dem.

Kære rigsdanskere som har givet DF sympati og valgstemme: Vær venlige at besinde jer og at vise DF og de andre nationalister den kolde skulder! De vil aldrig kunne give jer „det gode gamle“ monokulturelle Danmark tilbage (var det virkelig så godt...?). Men alle i kongeriget kan bestræbe sig på at vende tilbage til social velfærd, åbenhed og tolerance for alle – alt dette har været Danmarks ry i hele verden engang. Men nu er det grænsekontrol, flygtingehetz og nationalistisk propaganda som fylder forsiderne. – Stop det, og skrot DF!

Poul Nyrup havde ret, da han sagde om dem: „Stuerene bliver I aldrig!“ (og jeg tilføjer: Og slet ikke i Sydslesvig!) – By the way, Mette F.: DF duer ikke som samarbejdspartner, vel...?


...og så blev kommentaren også trykt i Flensborg Avis (27/02-2017):

22. Februar 2017

Gabi Ritter: Lad os give Simone Langes forvaltningsreform en chance

DIE LINKEs byrådsgruppeformand udtaler sig i Flensborg Avis positivt om det nye rådmandssystem, men er ikke tilfreds med personalepolitikken. I artiklen siger Gabi Ritter:

- Det er overborgmesterens ret at ommøblere forvaltningen efter sine egne ideer, understreger hun.

Hun sætter dog spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige vej på den ene side at forfremme en forvaltningsleder, nemlig Maria-Theresia Schlütter, til rådmand, når den anden ledige stilling først skal slås op og senere godkendes af de forskellige gremier.
- Fru Schlütter er så åbenbart ikke udnævnt til rådmand med en seks-årig ansættelse, mens den nye, endnu ukendte rådmand eller -kvinde bliver Wahlbeamter, som skal vælges af byrådet, forklarer Gabriele Ritter, som dog alligevel viser sig at være positiv over for det nye Dezernenten-System:
- Lad os give det en chance.

(Flensborg Avis, 22/02-2017)

22. Februar 2017

Herman U. Soldan: Protest, ja tak – for et solidarisk samfund!

Den nye kredsformand for DIE LINKE i Flensborg har skrevet et læserbrev som svar til Raning Krügers leder i Flensborg Avis d. 20/02 (læs lederen ved at klikke på billedfilen foroven). Han holder imod påstanden om at DIE LINKE udviser højrepopulistiske holdninger og at der er gået splittelse i DIE LINKEs ledelse.

I sit svar tager Herman U. Soldan også stilling til påstanden om at DIE LINKE har mistet de såkaldte „protestvælgere“:

Kære Raning, at sammenligne Mette Frederiksen (S) og DIE LINKEs Sahra Wagenknecht er en vovet retorik! Mange står jo stadig måbende over for Socialdemokratiets højredrejninger i forbindelse med deres holdninger til grænsekontrol og asylregler – og endnu mere over for hvordan S og DF spiller et farligt magtspil, når de nu fejrer fælles projekter! På dette punkt slår din sammenligning allerede fejl. Ingen i DIE LINKE ville drømme om at lukke grænser og stramme flygtningepolitikken – tværtimod: DIE LINKE er det eneste parti som konsekvent kræver „åbne grænser for mennesker i nød“ (2013-partiprogrammet), og ingen har nogensinde „skiftet holdninger“ på dette punkt, som du kalder det.

I din leder prøver du på at synge med i de borgerliges kor om det splittede LINKE – men påstande bliver jo ikke mere sande når man gentager dem for 117. gang. At DIE LINKE ønsker at overbevise vælgerne om et konsekvent socialt alternativ til nutidens neoliberale politik, er en del valgkampen.

At nogle mennesker vender sig fra det, som de kalder den „politiske elite“, er ofte et tegn på frustration og bekymringer over deres sociale situation. Langt fra alle AfD-protestvælgere er nazister eller racister, men de ønsker at vise et klart signal om at de føler sig magtesløse over for mainstreampolitikken. På dette punkt kommer DIE LINKE i billedet: Som et mindre parti er det startet med at reklamere mere højlydt for et socialt og solidarisk alternativ som fortjener mere tilslutning end bare 8 procent – et konsekvent socialt boligbyggeri, millionærsskat for at bekæmpe den stigende fattigdom, et sanktionsfrit kontanthjælpssystem („Hartz IV muss weg!“) og en mindstepension til de ældre, for kun at nævne nogle få LINKE-projekter.

Mange af DIE LINKEs forslag står partiet alene med fordi de kradser tydeligt ved kapitalismens skrigende uretfærdigheder. At få så mange vælgere som muligt med på denne solidariske kurs, er altså hverken populisme eller bondefangeri. Og når vælgerne bliver overbeviste om at protestere imod en asocial politik, som udelukker flere og flere mennesker, ved at stemme på DIE LINKE, er dette en positiv „protest“ mod et splittet og skævt samfund.

DIE LINKEs Sahra W. og Katja Kipping er i øvrigt enige om at samle så mange stemmer som muligt for denne politik som kan gøre samfundet mere socialt og mere solidarisk igen. I flygtningepolitikken er de to samt hele partiet enige om at kun en konsekvent freds- og udviklingspolitik vil kunne holde mennesker fra at begive sig på en farlig og livstruende flugt. – Kun denne politik kan altså „løse samfundsproblemer som arbejds- og perspektivløshed“, som du skriver i din leder. DIE LINKEs klare venstrefløjspositioner udelukker derved en uappetitlig flirt med højrepartierne, som Mette F. gør med det fremmedfjendtlige DF – og som ikke engang det tyske SPD ville kunne finde på!

23. Dezember 2016

„Det er meget udansk at være sig selv nok!“

Enhedslistens medlem i Sydslesvig-udvalget, Christian Juhl, er uenig med udvalgets flertal om at lukke for tilskud til den europæiske mindretalsorganisation FUEN

Christian Juhl skriver i sin pressemeddelelse: Sydslesvigudvalget har lukket kassen for FUEN, samarbejdsorganisationen for de europæiske mindretal. Det fremgår af forsiden på Flensborg Avis (22.12.) at begrundelsen er, at FUEN ikke følger regler for god tilskudsforvaltning, og at FUENs aktiviteter ikke specielt støtter dansk kultur i Sydslesvig.
Sagen er mere nuanceret end som så.
Selvfølgelig skal FUEN følge reglerne for god tilskudsforvaltning. Men jeg er uenig i, at FUEN ikke arbejder indenfor rammerne for støtte til det danske mindretal. Støtte til FUENs aktiviteter er i den grad i overensstemmelse med grundlaget for det danske mindretal. Mindretallene på begge sider har gennem historien opnået gode vilkår og rettigheder for at fastholde sprog og kultur, egne institutioner, aviser og partier. Det har medført en sjældent god integration med flertalsbefolkningen.
Jeg synes, at det er dansk, at de 2 mindretal med deres stærke position, hjælper andre mindretal i Europa med inspiration fra vores grænseland, og bidrager til at stoppe de overgreb og chikane af mindretal, som vi ser i Europa. Det er meget udansk at være sig selv nok, og vende ryggen til udsatte mindretal.
Jeg håber, at et kommende valg i Danmark igen vil sikre et flertal i Sydslesvigudvalget, der vil støtte FUENs vigtige arbejde.

18. Dezember 2016

Christian Juhl (Enhedslisten): Bertel, Løkke og Sydslesvig

Enhedslistens folketingsmand kritiserer statsministeren for at have handlet arrogant i sagen om generalkonsulen i Flensborg

Sådan lyder Christian Juhls pressetekst: Man kan mene mange ting om Bertel Haarder. Men jeg har respekt for at Bertel Haarder trak sig fra jobbet i Flensborg som generalkonsul. Det er topmålet af arrogance hvis Lars Løkke nu – efter at Bertel Haarder har sagt nej til generalkonsul-jobbet i Flensborg - fyrer den nuværende meget afholdte og respekterede generalkonsul Henrik Becker-Christensen. Der findes ingen saglig begrundelse for at fyre ham – og han har stor opbakning i mindretallet. Så beskeden til statsministeren må være: Hold fingrene for dig selv. Hvis du vil blande dig i forholdene i Sydslesvig, så stik fingeren i jorden først.

LÆS OGSÅ...

Christian Juhls pressetekst fra d. 14/12, før Bertel Haarder opgav

Se Christian Juhls hjemmeside (Christian Juhl er Enhedslistens medlem i Sydslesvig-udvalget)

4. Dezember 2016

Enhedslisten: Løkkes tale er en våd klud i ansigtet på danskerne

En tale fuld af hykleri og newspeak. Enhedslistens gruppeformand, Jakob Sølvhøj, har ikke mange pæne ord til overs for statsminister Lars Løkke Rasmussens tale i folketingssalen

Løkke talte om bedre velfærd og vilkår for ældre og patienter på sygehusene, og respekt for de offentlige ansatte på plejehjem, skole og institutioner. Det klinger hult, når man ser på det velfærdsfjendske regeringsgrundlag, som trekløver-regeringen har lagt frem, siger gruppeformanden:

- Jeg tror ærligt talt, at den ’begejstring’, som statsministeren taler om at få ind i den offentlige sektor, har trange kår med de massive nedskæringer, regeringen står for. Tænk sig, at han den ene dag kan stå og fremlægge et regeringsgrundlag, som vil skære voldsomt på vores skoler, børnehaver og hospitaler, og så få dage efter stå og love bedre vilkår for velfærden og tale om respekt for de offentlige ansatte. – Læs hele artiklen hér (eksternt link)

4. Dezember 2016

Enhedslisten i Aabenraa siger nej til kommunal mundkurv: Ytringsfrihed for offentligt ansatte er lig med vigtig viden

På byrådsmødet d. 30/11 vedtog byrådet i Aabenraa Kommune en ny kommunikationsstrategi. Enhedslisten og SF stemte som de eneste imod

Kommunikationsstrategien består primært af en masse overordnede hurra-ord, som det ofte er tilfældet med den slags strategier. Men der var et meget konkret afsnit i kommunikationsstrategien. Det var det afsnit, der handlede om ytringsfrihed. Det var da også primært netop dette afsnit, som fik Enhedslisten til at stemme imod vedtagelsen af den overordnede kommunikationsstrategi.

For at forstå, hvorfor vi stemte imod, er det vigtigt at forstå, hvorfor ytringsfriheden for offentlige ansatte og ledere er så fundamentalt vigtig. – For det første er det vigtigt, at ytringsfriheden er reel og konkret. Det vil sige, at ytringsfriheden netop er en frihed til at ytre sig om de forhold, som man som ansat eller leder selv finder det vigtigt at kunne ytre sig om. – For det andet er ytringsfriheden for offentligt ansatte og ledere vigtig, fordi det er de ansatte og deres ledere, der ved langt mest om både de faglige udfordringer og de muligheder for faglig udvikling og kvalificering, fordi de netop via deres daglige arbejde med børnene, de unge, familierne, de arbejdsløse, de psykisk syge, de gamle osv. løbende får tilført virkelighedsnær viden herom. – Læs hele artiklen hér (eksternt link)


LÆS OGSÅ...

EL i Aabenraa: Hvor langt kan man egentlig køre på literen? Om de seneste års bevidste politiske demontering af kvaliteten i den offentlige velfærd. (01/12-2016) – Læs artiklen hér (eksternt link)

1. Dezember 2016

DIE LINKE gør klar til to valg i 2017

Gabi Ritter er byvalgkredsens kandidat til landdagsvalget, og Herman U. Soldan stiller op til forbundsvalget i valgkredsen Flensborg-Slesvig

DIE LINKEs weekendmøde i Neumünster bestod af en del personvalg, for nu skulle valglisterne laves for både landdags- og forbundsvalg i maj hhv. september 2017.

Til landdagsvalget hedder de to spidskandidater Marianne Kolter (Pinneberg) og Uli Schippels (Kiel), til forbundvalget blev nuværende forbundsdags medlem Cornelia Möhring genvalgt som spidskandidat, ledsaget af Lorenz Gösta Beutin

Også Flensborg har fået to LINKE-kandidater. I byens valgkreds til landdagsvalget (valgkreds 3) er Gabi Ritter i starthullerne for valgforberedelserne. I lørdags blev hun oven i købet valgt som nr. 5 på partiets landsliste. „Det bliver et spændende og afgørende valg, og jeg er klar til at arbejde for at DIE LINKE kommer i landdagen igen. Vi vil fokusere på at tage parti for de mange mennesker som er udelukket af samfundets solidaritet, som savner social sikkerhed og som er ved at vende demokratiet ryggen af netop denne grund. Det er noget som er kampen for et bedre samfund værd”, sagde Gabi Ritter efter valget.

Den anden kandidat er Herman U. Soldan, som stiller op for DIE LINKE til forbundsvalget i Flensborg by og Slesvig-Flensborg amt (valgkreds 1). Han er selv en del af det danske mindretal og ønsker under valkampen at appellere til alle kulturer i valgkredsen mellem Slien og Flensborg Fjord: „Det er i grunden ligemeget om man snakker eller føler sig dansk, tysk, tyrkisk, arabisk eller noget helt andet. I vores valgkreds har vi en levende mangfoldighed af forskellige kulturer. Og i princippet bør vi alle kunne gå ind for en større social sikkerhed, mere demokrati og en tolerance, som også DIE LINKE står for“, sagde han efter sit valg allerede midt i november.

Til begge valgs udfordringer sagde Herman U. Soldan: „Vi kan ikke længere tolerere en asocial sparepolitik. Problemer kan ikke løses ved at svinge sparekniven, for penge er der nok af. Vi skal altså omfordele nogle af de riges penge til hele samfundet. Aldrig nogensinde har afstanden mellem de rige og de svageste været så stor. Det vil DIE LINKE sætte en stopper for. Kun med os kan landet blive mere socialt og mere solidarisk.“


...også Flensborg Avis bragte pressemeddelelsen:

...omend uden billeder og i noget kortere form!

15. November 2016

Uligeløn er stadig en realitet: I Danmark tjener kvinder i gennemsnittet 15% mindre end mænd

„Hvis du er født kvinde, er det tid til at parkere firmabilen, skifte den sidste ble eller lægge journalerne på hylden... Det er nemlig din sidste arbejdsdag i dag! – Med denne opfordring beskriver Dagbladet Arbejderen løngabet mellem kvindernes og mændenes løn. I år ville den 11. november have været kvindernes „sidste arbejdsdag“, hvis man kunne sammenligne lønnen med en årskalender. Selvom Danmark i 40 år har haft en ligelønslov, er ligeløn stadig en illusion. Iflg. Dagbladet Arbejderen skyldes dette at de danske arbejdsmarked stadig er kønsopdelt: Mens flere kvinder arbejder i den offentlige sektor (her er løngabet noget mindre), er mændene overrepræsenteret i den private sektor – og her er løngabet størst. Det gælder især både bank- og håndværks- hhv. den tekniske sektor.

Joan Prahl, forbundssekretær i Danmarks tredjestørste fagforbund FOA, gør også den siddende V-regering ansvarlig for at der ikke gøres mere for en retfærdig ligeløn: „Regeringen har gjort vilkårene ringere for at skabe synlighed omkring den løndifference, der er mellem mænd og kvinder, og det er ret problematisk.“ – (wtfl - hus)

13. November 2016

DIE LINKE nominerer Herman U. Soldan som direktkandidat til forbundsvalget: „Kun med os kan landet blive mere socialt og mere solidarisk!“

Den friskbagte kandidat stiller op i byen Flensborg samt Slesvig-Flensborg amt, og han ønsker at samle stemmer i alle kulturer i valgkredsen

Det blev en spændende valggyser hos DIE LINKE i søndags, da partimedlemmerne fra begge amter skulle kåre kandidaten til forbundsvalget på et medlemsmøde i Tarp. I to omgange blev det et dødt løb mellem Herman U. Soldan (Flensborg) og Rainer Konrad Bachmann (Slesvig-Flbg.). „For at løse knuden, blev vi to hurtigt enige om at vi skulle igennem en lodtrækning og derved at give vinderen fri bane til kandidatposten; sådan står det også i partiets vedtægter“, siger Herman U. Soldan. „Til sidst havde jeg heldet med mig, men det ændrer jo ikke noget ved at jeg sammen med hele partiet DIE LINKE vil engagere mig 100 procent i en spændende valgkamp.“

Inden afstemingen skulle begge kandidater igennem en intens én-times spørgerunde, hvor medlemmerne tog dem i krydsforhør om mange politikområder, deriblandt skole-, miljø-, landbrugs- og socialpolitik.

Hvilke punkter Herman U. Soldan i DIE LINKEs politik efter valget i september 2017 ønsker at sætte fokus på, havde han allerede antydet i sin præsentationstale: „DIE LINKE er landets eneste større parti som konsekvent går ind for social sikkerhed, fred og international solidaritet, for et åbent borgerdemokrati samt et rent miljø. Alt dette knytter vi til klare budskaber, som vælgerne kan genkende os på – og som de andre partier hverken kan eller vil stå for. For os slutter historien ikke med et kapitalisitisk samfund, som igen og igen gennemgår en del sociale, økonomiske og verdenspolitiske kriser – og som altid belaster de svageste i samfundet.“ Lidt senere sagde han: „Vi kan ikke længere tolerere en asocial sparepolitik.  Problemer kan ikke løses ved at svinge sparekniven, for penge er der nok af. Vi skal altså omfordele nogle af de riges penge til hele samfundet. Aldrig nogensinde har afstanden mellem de rige og de svageste været så stor. Det vil DIE LINKE sætte en stopper for. Kun med os kan landet blive mere socialt og mere solidarisk.“

Herman U. Soldan er selv en del af det danske mindretal og ønsker under valkampen at appellere til alle kulturer i valgkredsen mellem Slien og Flensborg Fjord: „Det er i grunden ligemeget om man snakker eller føler sig dansk, tysk, tyrkisk, arabisk eller noget helt andet. I vores valgkreds har vi en levende mangfoldighed af forskellige kulturer. Og i princippet kan vi alle gå ind for en større social sikkerhed, mere demokrati og en tolerance, som også DIE LINKE står for.“

Alle slesvig-holstenske direktkandidater vil præsentere sig på et partimøde i Neumünster d. 27. november, og nogle af dem vil stille op på de øverste pladser til forbundsvalgets valgliste. – (wtfl - hus)

8. November 2016

DIE LINKE vil indføre danskundervisning for alle elever på de tyske skoler i Sydslesvig

Efter en 2-dages diskussion i Neumünster vedtog DIE LINKE i søndags et samlet valgprogram til landdagsvalget i maj 2017 – næsten enstemmigt. Programmet nævner tydeligt de danske skolers fulde ligestilling med de offentlige skoler og vil opprioritere dansk som obligatorisk 2. fremmedsprog på de tyske skoler fra 7. klasse.

Det er først og fremmest de sociale emner som står i fokus for DIE LINKEs valgkamp samt at nå over 5 procent af vælgerstemmerne for at blive repræsenteret i landdagen igen: I så fald vil partiet bidrage til at bekæmpe den voksende ulighed i det slesvig-holstenske samfund, skabe flere jobs som sikrer en indkomst over fattigdomsgrænsen, hæve mindstelønnen til 12 euro og sætte gang i det sociale boligbyggeri.

Også skole og børnehaver skal få en mere social drejning: Det skal være gratis at sende børn i børnehave, og også middagsmåltiderne på skolerne skal forældrene ikke længere betale for. Heller ikke skolebuskørslen skal koste noget igennem hele skoleforløbet – gymnasiet inklusive, hvis de går efter DIE LINKE.

Valgprogrammet nævner også de danske mindretalskoler ved at sikre dem en principiel ligestilling hvad angår tilskud, om- og nybygning, anerkendelse af alle eksamener samt skolebuskørsel. – „For os er det en selvfølge at behandle de danske skoler helt og aldeles på ligefod med de offentlige skoler“, siger LINKE-politikeren Herman U. Soldan, som repræsenterede partiets Flensborg-afdeling under partikongressen og som selv er lærer på en dansk skole i Flensborg. „Historisk er det danske en del af vores delstat, for et rent tysk Slesvig-Holsten har aldrig eksisteret“, forklarer han og tilføjer: „Vi ser København-Bonn-erklæringen fra 1955 med alle efterfølgende positive udviklinger som et vigtigt kendetegn for et Slesvig-Holsten med kulturel mangfoldighed.“

En ny og vigtig del af DIE LINKEs fokus på Sydslesvig er, at give alle elever på de tyske skoler mulighed for at lære dansk fra 7. klasse. Dansk skal ikke længere være et valgfag, men styrkes ved at være et obligatorisk skolefag for alle elever nord for Kieler-kanalen. „Det gav en del diskussion, da punktet blev behandlet på vores landsmøde“, siger Herman U. Soldan, „men et stort flertal gik med til at forbedre danskkundskaberne i hele landsdelen. Dette vil også komme til at styrke den tysk-danske kultur i grænseområdet og giver de unge flere praktik-, uddannelses- og jobchancer efter afsluttet skolegang“, tilføjer han. DIE LINKE kræver derfor også at der uddannes langt flere dansklærere på universiteterne i Flensborg og Kiel.


Lyt til et interview som DR P4 Syd sendte med Herman U. Soldan (07.11.2016, kl. ca. 17:15)

13. Oktober 2016

Landdagsvalg 2017: Gabi Ritter stiller op som Flensborg-kandidat for DIE LINKE

„Jeg vil gerne stå for en social politik i landdagen“, siger Gabi Ritter som ønsker en af de øverste pladser på DIE LINKEs valgliste

DIE LINKEs medlemmer stemmte med et solidt flertal for Gabi Ritter som direktkandidat i Flensborg (valgkreds 3) under medlemsmødet d. 12/10. Lige som LINKE-kandidaterne fra andre valgkredse skal hun dog først igennem et valg i slutningen af november, når partiets kandidater fra hele Slesvig-Holsten kåres på et landsmøde i Neumünster. Dette valgmøde kan endda give Gabi Ritter en god placering på valglisten for hele delstaten, for det er kun kandidaterne på de øverste pladser, som har en reel chance for at få et landdagsmandat.

Gabi Ritter er en af DIE LINKEs to formænd i Flensborg-afdelingen, og hun er gruppeformanden for DIE LINKEs byrådsgruppe. Desuden er hun bestyrelsesmedlem i DIE LINKEs delstatsorganisation, hvor hun deltager aktivt i partiets politik i Slesvig-Holsten, bl.a. som koordinator for DIE LINKEs kontakter med Enhedslisten.

„Jeg vil gerne være en del af DIE LINKEs politik i landdagen“, siger Gabi Ritter. „Det er på tide, at vi rykker ind i landdagen igen. For kun på denne måde kan vi lave en social politik som kommer alle mennesker i Slesvig-Holsten til gode.“ – (wtfl - hus)

10. Oktober 2016

CETA underminerer demokratiet

I Danmark er kun venstrefløjspartierne imod handelsaftalen mellem EU og Canada – Demonstration i København d. 27/10 kl. 16 fra Rådhuspladsen til Christiansborg Slot

Medierne er meget tilbageholdende med informationer om den voksende modstand mod de udemokratiske handelsaftaler mellem EU og bl.a. USA og Canada (TTIP, CETA, TISA). Det er mest venstrefløjspartier og kritiske ngo’er som står for den kritiske oplysning. I en del europæiske lande spiller emnet kun en underordnet rolle – og også i Danmark hvor medierne har større fokus på indenrigspolitik, står CETA of TTIP langt fra øverst på den politiske dagsorden.

DKPs Dagbladet Arbejderen derimod placerede modstanden mod CETA-aftalen som skal blive besluttet i Bruxelles i denne uge, som titelhistorie i sin online udgave (læs artiklen her, eksternt link). Artiklen tager udgangspunkt i den seneste CETA-kritiske rapport som er blevet offentliggjort af flere ngo’er i EU („CETA – Trading Away Democracy“ – læs rapporten på engelsk som pdf, eksternt link): „Erfaringerne fra den allerede eksisterende handelsaftale mellem Canada, USA og Mexico viser, at virksomheder kræver milliarder af dollar i erstatning for tabte profitter på grund af lovgivning, der skal beskytte sundhed og miljø“, skriver Dagbladet Arbejderen.

Også de offentligt ansattes europæiske fagforening EPSU er kritisk over for handelaftalen: „Det er ikke acceptabelt, at offentlige serviceydelser som eksempelvis sundhed skal underlægges særlige investor-domstole, når offentlige serviceydelser først og fremmest skal tjene offentligheden. Almindelige mennesker kan se, at det er forkert, at overlade offentlige ressourcer til investorer. Hvorfor kan regeringerne ikke se det?“, spørger Jan William Goudriaan, generalsekretær i EPSU.

Hvordan de planlagte handelaftaler kommer til at gribe ind i det statslige og kommunale demokrati, viser NAFTA-aftalen som i flere år har præget handelen mellem Canada, USA og Mexico: Størsteparten af de kendte knapt700 klagesager handler om love der skal beskytter sundhed, miljø og arbejderrettigheder.

I Danmark hvor der kan holdes folkeafstemninger, hvis nye aftaler berører landets suverænitet, er chancen for et nej til CETA meget lille. Kun Enhedslisten, SF og Alternativet er kritiske over for CETA-aftalen, mens alle andre partier (også Socialdemokratiet) er positive over for den. – Men modstanden vokser også i Danmark: Der vil være en demonstration mod TTIP og CETA i København d. 27/10. Fra kl. 16 går demonstrationen fra Rådhuspladsen til Christiansborg Slotsplads hvor der vil være en større manifestation mod de udemokratiske handelsaftaler. – (wtfl - hus)

Læs mere om handelsaftalerne:

Enhedslistens temaside: „TTIP er en trussel mod vores demokrati, sundhed, velfærd og faglige rettigheder“

stopttip.dk

TTIP-netværket

DIE LINKE Flensborg: Temaside om TTIP & CETA (på tysk)


1. Oktober 2016

Racistisk hetz – og nu et brutalt overfald på borgmesteren i Oersdorf (Holsten): Det har intet med angst eller bekymringer at gøre! Det er nynazistisk terror!

VI STÅR FÆLLES IMOD NYNAZISTISK HETZ - sådan lyder DIE LINKEs slogan for et tolerant og humant samfund

I landsbyen Oersdorf (Segeberg amt) viser den racistiske pøbel sig med sit værste ansigt – trusler, hadparoler og brutale overgreb mod mennesker! Men det er ikke noget singulært – det er tværtimod endnu et eksempel på den voksende råhed og brutalitet, som efterhånden udspiller sig i hele forbundsrepublikken. Dagligt rapporteres der om vold og verbale overgreb som spredes af racistiske, nynazistiske og ærkekonservative kredse. De skaber således grobunden for endnu mere vold og had mod mennesker og deres huse. Dette er den rene terror – og den har ingenting at gøre med at mange mennesker er bange for sociale nedture! Alligevel, en del årsager kan spores i kapitalismens modsætninger, som i det neoliberale samfund bevidst er blevet tilspidset, – og i de herskende repræsentanters fejhed, når det gælder om at kæmpe mod racisme og nynazisme. I stedet for lægger de igen og igen ild til den anspændte situation og udviser en aldeles uempatisk passivitet når der gang på gang sker vold og drab!

Siden tusindvis af flygtninge mistede deres liv under flugten til Europa, har DIE LINKE i Flensborg været dybt rystet over denne situation: ”Vi kan ikke holde det ud længere!” råbte partiets aktivister flere gange. – Men vi kan og vil heller ikke holde det blinde had eller den brutale vold mod fredelige mennesker ud! Had og vold mod mennesker og mod et tolerant og medmenneskeligt samfund.  – Alle hadspredere deres sympatisanter og alle voldsmænd skal stoppes! De er ingen ”tyskere”, og de forsvarer ingenting – de er hverken ”patrioter” eller ”helte”! De er asociale anti-humanister, fascister, kriminelle, voldsmænd og drabsmænd – intet andet!

DIE LINKEs slesvig-holstenske delstatsorganisation slog fast: ”Vi vil ikke lade os kue, vi vil ikke give nogen lov til at tage medmenneskeligheden fra os – vi står fast imod nynazistisk terror, imod racismen og imod menneskefjendligt had – altid og alle steder!” – Sådan er det, og sådan vil det blive ved med at være! – (wtfl - hus)

29. September 2016

Kvinder eller damer? – Tyske sprogpetitesser? Næ, det handler om ligestilling! ...og om politisk pli!

DIE LINKEs byrådsgruppeformand Gabi Ritter havde travlt med at besvare journalisternes spørgsmål mens der blev skrevet om partiets satiriske dagsorden i pressen og i internettet

Debat i Flensborg og hele Tyskland: Kan en computer være kvindelig? Og hvad med en papirkurv...? – DIE LINKE tog gas på en dagsorden som vælgerforeningen WiF (Wir in Flensburg) havde fremsat: Byrådskvinderne skulle iflg. forslaget fremover hedde ”byrådsdamer”!


Nogle af DIE LINKEs byrådsmedlemmer troede, det var løgn, da de læste WiFs dagsorden (Antrag) i byens info-net (Ratsinformationssystem) for godt og vel en uge siden: Skulle vi virkelig gå så langt tilbage i tiden og kalde kvindelige byrådsmedlemmer for ”byrådsdamer”, bare for at opnå en antikvarisk ligestilling med titlen ”byrådsherre” (Ratsherr)? – Herman U. Soldan som er medlem i byens ligestillingsudvalg, fik en idé og skrev hurtigt en humoristisk supplerende dagsorden (Ergänzungsantrag) som var så meget hinsides virkeligheden, at gruppeformanden Gabi Ritter (ligeledes DIE LINKEs repræsentant i ligestillingsudvalget) med et stort smil skrev under på den, forsynede den med byrådets passende brevhovede og lod den indregistrere i info-net – på ligefod med WiFs forslag.

Iflg. DIE LINKE skulle byforvaltningens arbejdsredskaber nu kunne skifte grammatisk køn ved at få både en maskulin og en feminin artikel: ”der Computer” skulle så være ”der/die ComputerIn” – eller ”der Papierkorb” måtte nu også gerne kaldes ”die Papierkörbin”... Kun få timer efter den rådhusinterne offentliggørelse kom en del ansatte, hulkende af grin, til DIE LINKEs byrådsmedlemmer: ”Hvor er det bare sjovt! Vores hit er ’die Bleistiftanspitzerin’! Kan man ikke også godt sige ’die Schreibtischin’?”...

Men det at politik af og til også kan være sjov eller satirisk, holdt ikke ret længe... Måske var det Flensborgs CDU som gjorde en af forbundsdagsgruppens spindoktorer i Berlin, Frank Bergmann (CDU), opmærksom på DIE LINKEs narrestreg. Det tog vist nok kun få minutter, før Bergmann valgte at misbruge DIE LINKEs supplerende dagsorden som en alvorlig ment, selvstændig dagsorden (uden relation til WiFs forslag) og sendte den ud via twitter – og derved ud til nærmest hele verden! – Nu brød en tornado af hadfyldte, nedsættende og diskriminerende beskeder løs i de såkaldte ”sociale” netværk og i diverse internetblogs. Heldigvis findes der langt flere mennesker som har humor og situationsfornemmelse. En af dem er journalisten Lars Wienand, som gjorde Gabi Ritter opmærksom på, at kilden for den timelange shitstorm kunne identificeres i CDUs hovedkontor i Berlin.

Nu begyndte det at blive hektisk på DIE LINKEs byrådskontor. Der blev formuleret og skrevet en opklarende tekst samt flere svarmails, mens telefonen snart ikke holdt op med at ringe, efter at flere og flere journalister var blevet opmærksomme på ”skandalen”. – Specielt efter weekenden begyndte sagen dog at få en positiv drejning: Nu havde stort set alle seriøse og landsdækkende medier fået de rigtige informationer om den flensborske gender-debat og at ”die Papierkörbin” ikke var mere end det rene pjat. De fleste af deres artikler var hurtigt med på den humoristiske bølge og understøttede til dels DIE LINKEs idé med at politikken også gerne skulle kunne tåle en grov satire. Alligevel stod telefonen ikke stille i flere dage, og gruppeformanden Gabi Ritter måtte igen og igen fortælle hele historien til de mange nysgerrige og give interviews til diverse radiokanaler. ”Vi kunne jo ikke drømme om at vores satire ville udløse så megen interesse – i hele landet”, sagde hun flere gange under telefonsamtalerne – og: ”Da ingen af os bruger twitter, var vi i rimelig lang tid ikke klar over at det var den politiske modstander CDU der prøvede at spænde ben for os, for at få en fordel ud af det!”

Herman U. Soldan bemærkede konkluderende: ”Takket være CDUs underjordiske plan med at hænge os ud i hele forbundsrepublikken, blev vi nu til gengæld ’verdensberømte i Flensborg’ og endda ud over landets grænser, så som i Schweiz, Østrig – og i Danmark!” DRs regionalradio P4 nåede nemlig også at skrive en artikel på deres internetside (læs artiklen hér).

Slutkapitlet udspillede sig så under mødet i ligestillingsudvalget i går d. 28/09., hvor både WiFs og DIE LINKEs forslag skulle drøftes. Gabi Ritter havde allerede flere dage inden mødet gjort opmærksom på, at hun ville trække DIE LINKEs satiriske genderforslag tilbage. Dette gjorde hun, dog ikke uden at kritisere CDUs gruppeformand Arne Rüstemeier skarpt for at have hældt olie i ilden ved at udtale sig til Bild-Zeitung om at DIE LINKEs forslag var ”officielt” og alvorligt ment. Herman U. Soldan så denne aktion derudover som en pinlig selvåbenbaring, som mindede meget om de narrede undersåttere i H.C. Andersens eventyr Kejserns nye Klæder...

Dernæst blev WiFs dagsorden diskuteret nærmere. Vælgergruppens repræsentanter prøvede endnu en gang på at sælge forslaget om ”byrådsdamerne” som en aktion til gavn for ligestilling mellem kønnene. – DIE LINKEs Gabi Ritter derimod satte i sin kritik fokus på, at kvinderne i byrådet allerede for flere årtier siden bevidst havde valgt betegnelsen ”kvinde”, for at være på øjenhøjde med alle andre kvinder – og at det nu snarere måtte være ”byrådsherrernes” tur at give slip på en gammeldags titel og f.eks. kalde sig ”byrådsmænd”. Hun foreslog også at overveje om den kønsneutrale titel ”byrådsmedlemmer” ikke kunne være det mest moderne alternativ i denne gender-debat. – Heller ikke de andre politiske partier som var repræsenteret i ligestillingsudvalgsmødet, skjulte deres meget kritiske holdning til WiF-forslaget. Resultatet blev således at WiF-repræsentanterne også trak deres forslag tilbage... – ”Byrådsdamerne” vil altså ikke komme til at spille en rolle i Flensborgs politiksprog, mens de kvindelige computere, papirkurve, støvsugere og blyantspidsere formentlig vil more de ansatte på Flensborg rådhus et stykke tid endnu... – (wtfl - hus)

24. September 2016

Ministerpræsidenten gæstede SSWs landsmøde: „Vil ikke undvære SSW i min regering“

Også DIE LINKE og Enhedslisten var inviteret til mødet i Husum og blev hilst velkommen af SSWs formand Flemming Meyer

Billederne: SSWs formand Flemming Meyer (FLA) – Ministerpræsident T. Albig efter sin tale i Husumhus – Gabi Ritter (DIE LINKE) lytter til en tale (TVS) – De tre venstrefløjspolitikere: Christian (Enhedslisten), Herman, Gabi (DIE LINKE)


121 delegerede og en del gæster var kommet til SSWs partikongress i Husumhus og skulle igennem en ambitiøs dagsorden for bl.a. at placere de 24 kandidater på valglisten til delstatsvalget i maj 2017. Flemming Meyer åbnede forsamlingen og gav hurtigt ordet til ministerpræsident Torsten Albig. SPD-politikeren roste det nærmest venskabelige samarbejde med SSW i Slesvig-Holstens trekløver-regering og inviterede mindretalspartiet med varme ord til at fortsætte samarbejdet efter valget: „Jeg vil ikke undvære SSW i den kommende regering!” Hvor tæt Albig ser forholdet mellem de to regeringspartierne, kunne forsamlingen fornemme, da han sagde om endnu et regeringssamarbejde: „Folk skal stemme på OS“...

I den efterfølgende valgprocedure blev Lars Harms SSWs spidskandidat med over 99% af stemmerne. Han roste ligeledes det gode samarbejde med Albig og beskrev en stærk SSW som garanti for at kunne fortsætte trekløver-samarbejdet efter valget. Både Lars Harms og Flemming Meyer, som næsten enstemmigt blev valgt som partiets nr. 3 på valglisten, gav tydeligt udtryk for at SSW vil sætte fokus på sociale emner.

DIE LINKE var fulgt invitationen til at overvære SSWs landsmøde og var repræsenteret ved Gabi Ritter for partiets landsorganisation samt Herman U. Soldan for Flensborgs lokalafdeling. De indtog deres pladser ved siden af Enhedslistens folketingsmedlem Christian Juhl og udvekslede en del nyheder fra dansk og tysk politik. De tre politikere blev enige om at fortsætte samarbejdet mellem begge partier – på både regions- og landsbasis. Christian Juhl som også er medlem af folketingets Sydslevig-udvalg, hilste idéerne om et vælgermøde i Flensborg samt en fælles temadag med repræsentanter fra begge partier velkommen, og han vil snart besøge DIE LINKE i Flensborg. – (wtfl - hus)

10. September 2016

Flensborg: DIE LINKE er synlig i kampen mod TTIP og CETA

Flere LINKE-arrangementer før den store demonstration mod de udemokratiske handelsaftaler i Hamborg d. 17/09

Modstanden bliver mere og mere tydelig: I mange lande moblisierer partier, initiativer og borgergrupper kraftigt mod handelsaftalerne TTIP og CETA. I lang tid blev aftalerne som bliver forhandlet mellem EU og USA hhv. Canada, betragtet som en statshemmelighed, og de nationale parlamenter havde ingen indflydelse på forhandlingerne. Specielt venstrefløjspartierne har været kritiske fra starten. Mens der stadig er uenighed om TTIP-aftalen mellem EU og USA, ser CETA-aftalen ud til at blive implementeret af EU, således at de vigtigste dele af aftalen kan træde i kraft uden om de nationale parlamenter. Desuden kalder mange CETA for at være „TTIP ind ad bagdøren“, idet mange koncerner fra USA kan benytte sig af aftalen via deres filialer i Canada.

I Forbundesrepublikken Tyskland, hvor der allerede har været to meget store demonstrationer i Berlin (oktober 2015) og Hannover (april 2016), vil modstanden udforme sig i syv (!) demonstrationer, som finder sted på samme tid d. 17/09 kl. 12. Én af de syv aktioner vil finde sted i Hamborg. Både DIE LINKEs Flensburg-afdeling og andre kritiske grupper og initiativer vil deltage for at manifestere des modstand mod TTIP og CETA.

For at mobilisere flere kritiske mennesker til at deltage i demonstrationen, har både DIE LINKEs delstatsorganisation og partiets Flensborg-afd. været på gaden to dage i træk (08/09 og 09/09) for at skabe endnu mere opmærksomhed om emnet. Begge Flensborg-arrangementer blev modtaget med interesse og delvis også positiv opbakning. En del forbipasserende mennesker viste sig at være velinformerede om handelsaftalerne og den politiske debat derom. „Jeg har deltaget i den store demonstration i Berlin", sagde en midaldrende kvinde, og en yngre mand meddelte: „Selvfølgelig har jeg allerede skrevet under mod TTIP“. – Sådan lød nogle af de personer som partiets usdsendte kom i kontakt med midt i Flensborgs gågade. Fra Kiel var formanden for de slesvig-holstenske LINKE Lorenz Gösta Beutin kommet til Flensborg, og også Gabi Ritter, partiets kredsformand i Flensborg og medlem af delstatsbestyrelsen, var tilstede og førte flere samtaler med de interesserede i den røde pavillon i gågaden. – (wtfl - hus)


Læs mere om handelsaftalerne:

Enhedslistens temaside: „TTIP er en trussel mod vores demokrati, sundhed, velfærd og faglige rettigheder“

stopttip.dk

TTIP-netværket

DIE LINKE Flensborg: Temaside om TTIP & CETA (på tysk)

2. September 2016

„Et socialt, retfærdigt og demokratisk Flensborg – det går kun med DIE LINKE!“

Byrådsgruppen holdt weekendmøde om mål og strategier i partiets fremtidige politik i byrådet

Endnu er byrådsgruppen forholdsvis lille: DIE LINKE er i denne valgperiode repræsenteret med kun 2 blandt det samlede antal af 43 byrådsmedlemmer, men de understøttes af 10 gruppemedlemmer som også tager sig af de mange opgaver, som byrådet og dets udvalg har at beskæftige sig med. – Under weekendmødet i slutningen af august definerede DIE LINKE sociale samt uddannelses- og boligrelaterede emner som deres kerneopgaver.

Frank Hamann, som er partiets repræsentant i byens planlægningsudvalg, sagde efter mødet: „Vi er p.t. ganske vist få medlemmer, men vi skal arbejde endnu mere målrettet for at etablere en bygge- og boligpolitik, som kommer flensborgerne til gode og ikke fylder lommerne på de private investorer, mens der stadig mangler socialt boligbyggeri og mens huslejeniveauet fortsat stiger til vejrs.“ Gruppeformanden Gabi Ritter tilføjede at noget af det, som er mest nødvendigt, er at fremtidige byggegrunde forbliver i byens hænder.

„Udover disse kerneopgaver vil vi fremover sørge for mere åbenhed og demokrati i byrådsarbejdet”, sagde Gabi Ritter. „Alle drøftelser og dagsordener i de forskellige udvalg skal være åbne; lukkede dagsordenspunkter vil vi ikke ikke længere acceptere. Skulle der være databeskyttede indhold i udvalgspapirerne kan de jo streges over. Kommunalpolitik skal være gennemskuelig og forståelig for alle borgerne. Det er det, DIE LINKE forstår ved demokrati”, tilføjede hun. – Gabi Ritter roste det målrettede og konstruktive samarbejde under gruppens weekendmøde og sagde: „Selvom vi kun er få medlemmer, er det i sidste ende kun DIE LINKE der kan gøre Flensborg mere socialt, retfærdigt, miljøbevidst og mere demokratisk! Og netop dette stod i centrum for gruppens drøftelser. DIE LINKEs politik skal være entydig venstrefløjspolitik – til fordel for alle flensborgere.“


Læs artiklen på tysk

26. März 2016

„Stop krig og terror!“: Fredsdemonstrationen i Flensborg med dansk deltagelse

For tredje gang deltog Enhedslisten (Region Syddanmark) i påskemarchen gennem Flensborgs indre by. Sammen med socialistpartiet DIE LINKE Flensborg stod Enhedslistens Vibeke Syppli Enrum for åbningen af fredsdemostrationen ved Nørreport (Nordertor). I hendes tale krævede hun en stop for alle former for krigsdeltagelse og våbenproduktion. Med henblik på den aktuelle terror citerede hun forfatteren Carsten Jensen: „Vi er ikke terrorens uskyldige ofre. Individuelt var de 130 dræbte i terrorangrebet i Paris uskyldige. Ligesom de dræbte i København var det i februar. Men vi er ikke uskyldige som nationer. Terror er vores fjendes modtræk i en global krig, vi selv deltager i. Derfor bør terrorangrebene også give anledning til, at vi ser mere kritisk på os selv.“ – Efter åbningstalerne gik de cirka 70 danske og tyske fredsaktivister gennem Flensborg by, hvor der blev holdt flere taler.

Læs Vibeke Syppli Enrums tale her


Denne tekst er et dansk resumé af en tysk artikel om påskemarchen – Læs artklen på tysk

22. Januar 2016

Den nordiske venstrefløj stiller krav til de nationale regeringer

„I stedet for at svare med samarbejde for at imødekomme mennesker på flugt har landene reageret med national egoisme“, skriver partiernes formænd og opfordrer Nordens regeringer til øget samarbejde og humanitær støtte – SF valgte ikke at tilslutte sig venstrefløjens aktuelle manifest

Manglen på samarbejde mellem de nordiske lande forværres af, at højrepopulistiske partier sidder i nordiske regeringer og påvirker politikken i vores lande. Deres politik med lukkede grænser indebærer ikke bare indskrænkninger i asylretten, den river også det nordiske samarbejde i stykker. Venstrepartierne i de fem nordiske lande ønsker, at Norden i stedet samarbejder for at svare på flygtningesituationen og redde den nordiske pasunion”, lyder det fra de fem venstrefløjspartier i en artikel i dagbladet Information d. 22/01 (Læs artiklen hér).

Bag artiklen står Paavo Arhinmäki (Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet, Finland), Katrín Jakobsdóttir (Vinstrihreyfingin - grænt framboð, Island), Audun Lysbakken (Sosialistisk Venstreparti, Norge), Jonas Sjöstedt (Vänsterpartiet, Sverige) samt Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen. I artiklen fokuserer de fem partiformænd på mellemstatsligt samarbejde (også i EU og FN) frem for national egoisme, skærpede asylregler og grænselukninger. Det handler om at bevare de flygtende menneskers ret til at søge asyl i hele Norden. Det nuværende „kapløb mod bunden“ bør erstattes med humane regler for asyl og familiesammenføringer. Desuden skriver de om udformningen af em human flygtningepolitik: „Reglerne om behandling af asylansøgninger i første ankomstland må ændres, fordi de lægger et urimeligt pres på visse lande. Familiesammenføring skal være højt prioriteret og kunne ske smidigt. Svaret kan ikke være passivt at lade store fl ygtningelejre vokse frem i Grækenland, Italien eller Makedonien. Svaret kan heller ikke være, at Tyrkiet skal agere som EU’s grænsepoliti til gengæld for, at vi i stilhed afstår fra at kritisere den politiske forfølgelse i Tyrkiet.“ Venstrefløjspartierne vil for eksempel styrke samarbejdet mellem de nordiske ambassader uden for Norden i netop de lande hvor der kan skabes kontakt til flygtninge før de begynder at flygte på umenneskelig vis gennem det halve Europa.

Målet for en velfungerende og reguleret flygtningepolitik kan ifølge partiformændene ikke være at indskrænke retten til asyl ved grænse- og ID-kontrol eller visumkrav. Tværtimod: „Kommer du til Norden, skal du have samme rettigheder og arbejdsvilkår som alle andre lønmodtagere på arbejdsmarkedet.“ Da det nordiske arbejdsmarked hænger sammen, er det nødvendigt at bekæmpe social dumping og udnyttelse på arbejdsmarkedet, skriver de fem partiformænd.

For at komme de mange flugtårsager til livs, opfordrer Venstrefløjspartierne de nordiske regeringer til at indgå et tæt samarbejde i en aktiv forhandlings- og fredsproces samt at yde langt større bistand hvad angår humanitær støtte og bedre uddannelse. Verdens rigeste lande opfordres til snarlig og omfattende hjælp til opbygningen af demokratiske strukturer og infrastruktur. Desuden ønsker venstrefløjspartierne, „at de nordiske lande tager et fælles initiativ for at udbygge redningsindsatsen i Middelhavet og arbejder for en fælles europæisk redningsindsats dér. Regeringerne i de nordiske lande må omgående mødes for at løse de udfordringer, vi står over for. Den nordiske venstrefløj har de nødvendige forslag, der kanopretholde asylretten og det nordiske samarbejde. Vi kræver, at vores regeringer tager ansvar for situationen og søger fælles løsninger.“

Socialistisk Folkeparti (SF), som ellers er en fast del af samarbjdet mellem de nordiske venstrefløjspartier, ville ikke være med til venstrefløjens programartikel. – „Jeg undrer mig meget over, at SF ikke vil være med. Som jeg ser det, er det nogle helt oplagte venstrefløjssynspunkter, vi står sammen om i erklæringen på tværs af den nordiske venstrefløj. Det er underligt, at SF ikke kan skrive under på det“, siger Nikolaj Villumsen som er Enhedslistens udenrigsordfører. SF’s næstformand Signe Munk savner derimod „mere håndfaste formuleringer omkring EU.“ Signe Munk siger, at „hovedsporet er EU. Flygtningesituationen kan ikke løses i Norden, den skal løses gennem fælles aftaler i EU.“ – (wtfl - hus)


Læs artiklen på tysk

21. Dezember 2015

Med ønsket om en solidarisk jul

Af Katrine Hoop

Teksten blev offentliggjort som læserbrev i Flensborg Avis d. 10.12. – Katrine Hoop, som er engageret i „Refugees Welcome Flensburg“, gav os lov til at sætte teksten på vores hjemmeside – som en speciel julehilsen til vores læsere.

Det sker nok ikke så tit, at jeg er enig med repræsentanter fra Dansk Folkeparti. Men når partiets udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen skriver i Flensborg Avis d. 09.12. »Men vi har fået rykket de andre partier i vores retning. Det kan man roligt sige.« så må jeg da give ham ret. Når man ser, hvilken opbakning der er til de nye stramninger på asylområdet fra de andre partier i blå blok samt socialdemokraterne, virker det ligefrem, som om Dansk Folkeparti har gjort sig selv overflødig.

Heldigvis er regeringen ikke gået med til Dansk Folkepartis forslag om at indføre såkaldte »flygtningelandsbyer«, men ellers er 12 stramninger på plads, der skal »gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark«, som Inger Støjberg formulerer det i TV-Avisen, hvor hun stolt tilføjer, at »vi fører den suverænt strammeste asylpolitik sammenlignet med landene omkring os.« Og der er nok mange overalt i Europa, der ønsker at følge trop med dansk politik for at »dæmme op på flygtningestrømmene«.

Både stramningerne og den måde, de omtales på, er helt åbenlyst blottet for enhver føling med virkeligheden. De mennesker fra Syrien, Irak, Eritrea og Afghanistan, som vi møder på banegården i Flensborg, er ikke på jagt efter materielle goder og kan ikke skræmmes væk med dårlige asylbetingelser. For de flygter ikke for sjov. Der er tale om mennesker, der er i så eksistentiel nød, at de er villige til at opgive deres hidtidige liv og udsætte sig for store farer for at søge i sikkerhed hos os.

Skærpede kontroller og dårligere opholdsbetingelser bekæmper ingen flugtårsager, de forøger kun de flygtende menneskers lidelser, skaber mere nød og flere konflikter.

I disse dage mindes vi historien om Maria og Josef, der er nødt til at sove i en stald, fordi der ikke er plads til dem i herberget. Maria føder et barn i stalden, og familien er derefter nødt til at flygte til et fremmed land af angst for forfølgelse og vold i deres hjemland. Flugten til Ægypten redder den nyfødte – Jesus.

På samme måde er hundredetusinde mennesker verden over på flugt fra vold, krig, undertrykkelse og fattigdom. Nogle søger tilflugt i Europa, men i stedet for at hilse dem velkommen møder vi dem med kontroller, afskrækkelsesmetoder, angst og mistro. Kontrasten mellem de menneskemasser, der myldrer ned ad gågaden i jagt på gaver og lækkerier, og de flygtende mennesker, der kommer gennem banegård i Flensborg i deres søgen efter et frit, sikkert og værdigt liv, tydeliggør den uretfærdige fordeling i verden.

De flygtende er lige så lidt selv skyld i deres nødsituation, som vi personligt har gjort os fortjent til vores velfærd. Vi er ligeværdige mennesker på samme jord. Og vi har alle de samme krav på et sikkert og godt liv.

Den nuværende krise kan ikke løses ved at lukke verden ude og betragte de flygtende som en fare. Vi er nødt til at åbne op og se de muligheder, folkevandringen bringer med sig.

Når vi udviser medmenneskelighed og deler vores goder, kan vi i fællesskab vende krisen til en udviklingschance. Konflikter løses ikke med grænsebomme, afskrækkelse og bomber.

Vejen frem ligger i åbenhed, medmenneskelighed og dialog.

Med ønsket om en god og solidarisk juletid!


Læs den tyske oversættelse hér

2. Dezember 2015

Enhedslisten og DIE LINKE: En menneskelig flygtningepolitik på tværs af grænsen, tak!

Begge partier mødtes i Flensborg for at udveksle erfaringer og lægge fælles linier for politisk handling

Den 28. november holdt Enhedslisten (Region Syddanmark) og DIE LINKEs lokalafddelinger fra Flensborg by og Slesvig-Flensborg amt en temadag om den aktuelle flygtningesituation. De 14 deltagere diskuterede bl.a. de nationale regeringers forskellige holdninger til flygtningepolitik samt konsekvenserne for flygtningene og lokalsamfundene og lagde op til fælles handling på tværs af den dansk-tyske grænse, for at modvirke de aktuelle fremmedfjendtlige tendenser samt den voksende nationale blokade. Fra flygtningegruppen „Refugees Welcome Flensburg“ som ved Flensborg banegård holder trådene i forsyningen af de mange transitrejsende flygtninge med mad og tøj, var aktivisten Katrine Hoop mødt op, for at fortælle om gruppens arbejde og for at diskutere med de øvrige deltagere. Hun nåede at bidrage med vigtige impulser for flygtningedebatten, som prægede eftermiddagens diskussioner.

Katrine Hoop fortalte bl.a. om begyndelsen af gruppens arbejde: „Da de første store grupper flygtninge ankom til Flensborg d. 9. september, bad jeg via de sociale netværk om at hjælpe dem med mad og tøj, men jeg kunne ikke drømme om at vi kun få timer efter nærmest blev oversvømmet med madvarer og tøj – og at der kom så mange mennesker som ville hjælpe. Det var startskuddet for et enestående frivilligt arbejde som i øvrigt også mange danskere deltager i.“ Mødedeltagerne begyndte at diskutere livligt (på både dansk og tysk) om at medierne ofte tegner et problematisk billede af flygtningesituationen, mens der samtidigt er hundredevis af mennesker som yder helt pragmatisk en frivillig indsats og bærer et stort positivt ansvar for at hjælpe de mange mennesker i nød.

Katrine Hoop berettede også om en følelsesmæssig balancegang mellem den „positive fornemmelse“ af at hjælpe de mange mennesker og samtidig at være klar over, at det netop er Vesten som bærer en stor del af ansvaret for at de bliver drevet på flugt og hvordan de bliver behandlet under flugten gennem det sydlige Europa. – Det er iøjnefaldende at de mange frivillige hjælpere yder en stor indsats på tværs af alle politiske holdninger, siger Katrine Hoop, og hun tilføjede: „Ofte forandrer folk deres syn på flygtningene først til noget positivt, efter at de har fået et personligt forhold til dem.“

Deltagerne diskuterede også, i hvor høj grad og hvor forskelligt den offentlige debat i begge lande præger de konkrete holdninger og handlinger: Det er f.eks. nemt at iagttage, at det danske politi og DSB-personalet omgås flygtningene langt mere distanceret og til tider afvisende end det slesvig-holstenske politi og det tyske togpersonale. Og mens det omfangsrige hjælpearbejde med de mange flygtninge på banegården i Flensborg ikke bare tolereres, men ligefrem understøttes af byens forvaltning og mange (også offentlige) organisationer, er sådanne initiativer slet ikke tilladt i Danmark. – Enhedslistens deltagere vil fremover kontakte fagforeninger for at opfordre dem til at sørge for en positiv etik og behandling af flygtningene blandt deres medlemmer.

Enhedslistens byrådsmedlem i Sønderborg, Anders K. Brandt, foreslog i diskussionens videre forløb at lægge mere fokus på pragmatisk politisk handling kommunalt og regionalt og bruge eksperter fra flygtningeinitiativer såvel som de lokale myndigheder: „Når det handler om at takle problemerne dér hvor de opstår, er det nok noget nemmere at bringe nabokommunernes borgmestre og medarbejdere i dialog end at udsætte sig for abstrakte debatslagsmål i de nationale parlamenter i Berlin eller København”, sagde Anders K. Brandt. Denne holdning fik stor opbakning blandt de øvrige deltagere. – Samtidig blev det bekræftet af alle deltagere at det er nødvendigt, at vise sig offentligt med essentielle holdninger og krav, som ikke står til debat. Disse aktioner er en nødvendig del af at vise sig i offentligheden som et politisk alternativ, og også her kan Enhedslisten og DIE LINKE optræde i fællesskab. „Det er vigtigt at vores partier fortsat sætter en klar dagsorden!“, sagde Anders K. Brandt.

Senere på eftermiddagen samledes alle mødets deltagere omkring noget workshop-arbejde for at nå frem til fælles aktioner på det kommunalpolitiske område såvel som i den offentlige præsentation. Fremover vil begge partier kræve at tværkommunale og -regionale kontakter indeholder et obligatorisk dagsordenspunkt om flygtningesituationen. Desuden vil begge partier på kommunalt plan tilstræbe en dialog med politikere, fagfolk og aktivister som munder ud i folkemøder og faglige kongresser samt at fremme den tværkommunale dialog, også på tværs af den dansk-tyske grænse. I en sådan dialogpolitik kan akteurer som f.eks. flygtningeinitiativer eller Syddansk Universitet komme til at spille en vigtig rolle.

Deltagerne var einige om at det er nødvendigt at styrke netværkene mellem begge partier og deres regionale hhv. lokale afdelinger. Begge partier vil arbejde på at både mediearbejdet samt organisationen af demonstrationer bliver til et fælles anliggende og vil blive gennemført i fællesskab. Dette gælder også for politiske happenings og aktioner, som f.eks. en uddeling af sk. „verdenborger- (eller Nansen-)pas“ til borgerne.

Mødets seks-timers arbejde sluttede med en beslutning om at deltage i fællesskab i Flensborg Påskemarch 2016 og at begge partier vil invitere så mange fredsinitiativer som muligt for at vise et bredt engagement for fred. Dette vil også i 2016 være nødvendigt, taget den aktuelle diskussion om krig i Mellemøsten i betragtning, lød det fra forsamlingen.

Herman U. Soldan (DIE LINKE, Flensborg-afd.)


Læs artiklen på tysk

13. September 2015

Åbne grænser, ja tak – Nationalisme, nej tak!

Demonstration i Kruså – mod nationalisme og fremmedhad

Med en nationalistisk demonstration „Luk grænsen“ ville en gruppe højreorienterede danskere markere sig ved Kruså grænse d. 12. september. – Men de blev ikke alene: 15-årige Hannah Pilgaard Lindenblatt havde taget et privat initiativ til en moddemonstration „Lad grænsen forblive åben“ – og den blev succes! Ca. 300 mennesker var mødt op for at holde imod de nationalistiske toner. Deres demonstration blev kun støttet af ca. 70 tilhængere – og efter en halv time var de forsvundet igen. Derimod fortsatte demonstrationen for en humanitær flygtningepolitik med deltagere fra Flensborg og hele Syddanmark. Også Enhedslisten og DIE LINKE Flensborg var repræsenteret.

Hannah Pilgaard Lindenblatts åbningstale var allerede blevet mødt med mange klapsalver. Hun havde opfordret til en fredelig demonstration og tog klar stilling for en flygtningepolitik som hjælper alle mennesker i nød og som ikke skræmmer dem via lukkede grænser aller skræmmeannoncer i udenlandske aviser. Det er dejligt at se hvor mange mennesker der hjælper flygtingene med materiel støtte og privat transport, sagde Hannah Pilgaard. – Hun blev støttet af alle andre talere, bl.a. tog Michael Christensen (SF) og Thomas Rhoden (R-Ungdom) ordet. Alle talere kritiserede skarpt den mangeårige regeringspolitik samt den voksende nationalisme à la Dansk Folkeparti, som har skadet Danmarks omdømme i udlandet. Derfor er det nødvendigt at engagere sig for en liberal flygtningepolitik, lød det fra talerne. Stor opbakning var der for Mustafa Abazids korte tale; han er syrer og nåede som bådflygtning til Aabenraa for et år siden. Han sendte en gribende appel for åbne grænser og åbne hjerter for alle mennesker.

12. september var ligeledes datoen for mange demonstrationer i hele Danmark, hvor titusinde af danskere viste deres solidaritet med flygtningene og krævede en humanitær flygtningepolitik. Alene i København demonstrederede 40.000 mennesker og viste på deres bannere: „Refugees Welcome“.


Læs artiklen på tysk

31. August 2015

DIE LINKEs sommerfest med dansk deltagelse

Knapt en fjerdedel af medlemmerne i DIE LINKEs Flensborg-afdeling var mødt op da der blev holdt sommerfest med grillmad, diverse drikkevarer – og en del politiske samtaler ved Fahrensodde med dejlig udsigt over Flensborg Fjord. Festen fik forstærkning af fire medlemmer i Enhedslisten som var kommet langvejs – fra Vejle, Esbjerg og Nordfyn. Vibeke Syppli Enrum, medlem i Syddanmarks Regionsråd, kunne fortælle om den aktuelle situation i den forkludrede sag om privatiseret ambulancekørsel. Lige inden festen havde hun været til krisemøde i Regionsrådet i Vejle, hvor situationen kort før 1. september, når det hollandske firma BIOS skal overtage ansvaret for ambulancer og livreddere, var ved at køre helt af sporet, idet der stadig mangler personale. – Desuden udvekslede Flensborgs DIE LINKE og Enhedslisten første idéer om et nyt fællesmøde til efterår: Flygtningepolitik, infrastuktur og udvalgte sociale emner vil så stå på programmet for mødet mellem begge partiorganisationer.


Læs artiklen på tysk

Weekendmøde DIE LINKE (Flensborg) – ENHEDSLISTEN (Syddanmark)

Socialistiske perspektiver for grænseregionen


Mødet mellem de to socialistpartier, DIE LINKEs Flensborg-afdeling og Enhedslisten Syddanmark, var blevet forberedt og organiseret i flere måneder. Den 30. januar 2015 lykkedes det at samle 15 deltagere fra begge partiorganisationer for at drøfte relevante politiske emner – og for at søge konkrete samarbejdsmuligheder. Fredspolitik, arbejdsmarkedspolitik og byrådsarbejdet var nogle af de emner som gav inspiration til konkrete aftaler, og også på andre områder vil samarbejdet uddybes i de kommende måneder.

Ønsket om at bruge både dansk og tysk som konferencesprog var en succes. Delvis blev indlæggene oversat af tre tosprogede deltagere fra både Flensborg og Fyn – eller også var det muligt at forstå hinanden ved korte og let forståelige replikker. Diskussionerne var livlige og der kom altid noget godt ud af såvel de fælles som de individuelle samtaler – og dette gjaldt også den praktiske del f.eks. under den fælles madlavning, for organisationsgruppen havde valgt at leje et feriehus i Brøns ved Skærbæk, hvor der var god lejlighed til at lære hinanden at kende på dansk og tysk. Allerede den første aften var der erfaringsudveksling og politiske diskussioner på begge sprog til sent om natten, og også under en kort tur til Rømøs Vesthavskyst blev der drøftet et samarbejde om trafikprojekter på både dansk og tysk.

 

        

Hele lørdagen var afsat til drøftelse af udvalgte emner som deltagerne anså for at være vigtige for hele grænseregionen og som kunne give anledning til konkrete fælles aktiviteter mellem DIE LINKE og Enhedslisten. Der blev dannet en kommunalpolitisk arbejdsgruppe med „byrødder“ („Stadtratten“) fra Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Flensborg – og en anden gruppe som valgte at drøfte politiske emner mere generelt.

Byrådspolitikerne drøftede blandt andet die forskellige strukturer i udvalgsarbejdet nord og syd for grænsen: Mens de mindre partier i Danmark ikke kan få mulighed for at deltage i alle kommunens udvalg, er dette muligt for f.eks. partiet DIE LINKE i Flensborg ved at sende såkaldte borgerlige medlemmer i de udvalg, som ellers ikke kunne besættes med de folkevalgte byrådsmedlemmer. Gruppedeltagerne blev enige om at orientere hinanden om det daglige arbejde i deres byråd samt at invitere hinanden til de offentlige udvalgs- og byrådsmøder. – Desuden blev der diskuteret udvalgte problemer med borgerdeltagelsen i det kommunale arbejde. Deltagerne fra Flensborg interesserede sig f.eks. meget for de nye danske initiativer med henblik på letlæselige dagsordener og andre byrådspapirer De danske deltagere gjorde imidlertid opmærksom på at det ofte er detaljerne i de mange detaljerige bilag, som gør det svært for borgerne at beskæftige sig med kommunale emner.

        

I den anden arbejdsgruppe var det arbejdsmarkeds- og socialpolitikken som stod i fokus i begyndelsen af drøftelserne. Især flytningen af arbejdspladser til det andet land samt lave lønninger på begge sidder af grænsen motiverede deltagerne til at drøfte konkrete fælles aktioner som skal gennemføres af begge partier på tværs af grænsen. Alle deltagere anså det for nødvendigt at forsyne hinanden med flere aktuelle facts om arbejdsmarkedssituationen på både den danske og den tyske side af grænsen, for at få bedre kendskab til den pågældende lokale situation i de byer som skal være mål for fælles aktioner. – Også freds- og flygtningepolitik blev drøftet, og der blev udviklet flere idéer om et fremtidigt samarbejde. Helt konkret bliver forberedelserne meget snart omkring årets påskemarch i Flensborg, men også den tiltagende racisme og fremmedfjemdtlighed i store dele af befolkningen, som kommer til udtryk i f.eks. Pegida-demonstrationerne, den katastrofale situation for krigsflygtninge eller i grænsebomsdiskussionerne, dannede rammen om flere konkrete aftaler. – Desuden blev deltagerne enige om at handle i fællesskab imod TTIP- og andre handelsaftaler mellem EU og USA. Aftalerne vil medføre økonomiske problemer for kommunerne samt mindre virksomheder og landbrug, idet de kan trues ved faldende økologiske standarder eller de ikke-offentlige domstole, som begge kun vil være foranstaltninger til fordel for de store multinationale koncerner. – Allerede i sommer 2015 vil der være et møde mellem DIE LINKE og Enhedslisten i Flensborg som vil sætte de nationale og kulturelle mindretal i fokus for drøftelser og planlægning af fælles aktioner. Begge partiafdelinger blev enige om at de i fremtiden vil udveksle materiale på originalsprog og om at udgive udvalgte materialer på både dansk og tysk.

Byrådsmedlem Anders K. Brandt fra Sønderborg orienterede deltagerne om „Sønderborg-modellen“ som han var en af initiativtagerne til. Et nyt landdisktriktsudvalg skaber nu nye former for for den nye storkommunes nærdemokrati og økonomi i de omkringliggende landsbyer. Modellen mildner samtidigt Sønderborg bys magneteffekt og åbner derved nye chancer for landsbyernes kulturelle og politiske eksistens. – Dette oplæg vakte stor interesse hos deltagerne fra Flensborg, hvor byens overborgmester lige har åbnet en debat om en storkommune som ville forene Flensborg med over 20 mindre kommuner og landsbyer. Med henblik på Sønderborg-modellen viste det sig i den efterfølgende diskussion at der ville være flere fundamentale forhindringer i at etablere en storkommune i og omkring Flensborg: For det første ville en sådan model ikke være resultatet af en kommunalreform med efterfølgende justering af demokratiske og økonomiske uligheder, for det andet arbejder tyske byer som Flensborg med et langt mindre skattefinancieret budget. Overborgmesterens „metropoldrømme“ bærer snarere faren i sig at gentage de samme fejl, som skete i en del landdiktrikter efter den danske kommunalrefom, idet der ville mangle en politisk-administrativ sammenfletning af by og landdisktrikter, som den kan ses i Anders’ Sønderborg-model.

 

        

 

Weekendmødet af de to socialistpartier blev afsluttet med en diskussion om den trafikale infrastruktur i den dansk-tyske grænseregion. I Syddanmark er der blevet startet en diskussion om flere og bedre jernbanestrækninger, herunder også mellem Tønder og Tinglev, for at styrke banegodstransporten. Samtidig er det de store virksomheder med Danfoss i spidsen som ønsker at få en bro mellem Als og Fyn. Et sådant projekt kunne i fremtiden føre til en omlægning af trafikken mod øst og over til den projekterede Femer-forbindelse mellem Ørestadsregionen og Hamborg samt Østeuropa og derved svække det nordlige Slesvig-Holsten og dets hidtidige centrale nord-syd-forbindelser mellem Trekantsområdet og Hamborg. – Også fremtidsplanerne om den ny Vestkystmotorvej mellem Hamborg og de nordjyske havne mødte stor skepsis blandt de danske og tyske deltagere. En sådan motorvej ville være en gave til de store virksomheder og speditioner og forhindre en større og miljøvenlig omlægning af godstransporten fra lastbiler til godstog. Desuden ville den have negative konsekvenser for de tyndt befolkede kommuner i det vestlige Slesvig-Holsten og i Vestdanmark, der ville blive revet over af en stor motorvej. I stedet for endnu flere person- og lastbiler prioriterede deltagerne en moderat modernisering af hovedvejene B5 (Heide-Nibøl-Sdr. Løgum) og 11 (Sæd-Tønder-Esbjerg) som også ville komme turismen til gode i sommermånederne. Begge partier besluttede et tættere samarbejde omkring den trafikale infrastruktur. Flensborg-deltagerne pegede desuden på at det vil være nødvendigt at samarbejde med DIE LINKEs naboafdelinger i det nordlige Slesvig-Holsten samt delstatsafdelingen i Kiel, som allerede i efterår 2014 havde holdt et orienterende møde med Enhedslisten i Østdanmark.

 

        

 

Alle deltagere evaluerede weekendmødet mellem DIE LINKE og Enhedslisten meget positivt. Det var vigtigt at lære hinanden at kende og at hygge med hinanden i en passende omgivelse samt at diskutere udvalgte poltiske emner som i et tættere samarbejde vil få en central betydning for partierne såvel som for byrådsmedlemmerne. Derfor vil samarbejdet fortsætte, delvis i mindre grupper som kan arbejde mere effektivt med færre emner og aktiviteter. Men deltagerne ønskede også et stort møde igen på et senere tidspunkt, for at pleje de mange nye personlige kontakter efter weekendmødet: „Vi ses snart igen – Wir sehen uns bald wieder“.
    
Herman U. Soldan (DIE LINKE, Flensborg)